Omaishoidon tuki

Valkeakoski  >  Perhe- ja sosiaalipalvelut  >  Omaishoidon tuki

Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan 1.1.2006. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuki on virallinen lakisääteinen sosiaalipalvelu, mutta se ei takaa hoitajalle subjektiivista oikeutta tähän tukeen. Omaishoidon tuen myöntämisen ohjeet ja perusteet.

Omaishoidon tuen haku ja myöntämismenettely

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot v. 2019

VI-ryhmä               1393,00 eur
III-ryhmä                 799,81 eur
II-ryhmä                  697,17 eur
I-ryhmä                   399,91 eur

Viimeksi muokannut: Anne Nyrhilä, 30.1.2019 10:06