Edunvalvonta

Henkilö voi tarvita edunvalvojaa esimerkiksi tilanteissa, joissa vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet hänen kykyään valvoa omia etujaan tai hoitaa asioitaan. Edunvalvojana voi toimia henkilön läheinen tai maistraatin määräämä edunvalvoja. Maistraatti opastaa edunvalvonnan järjestämisessä ja valvoo edunvalvojia.


Neuvoja edunvalvonnan alkuun saattamisesta antaa:


Pirkanmaan Edunvalvontatoimisto

postiosoite: PL 881, 33101 Tampere
puhelin: 03 253 9000
internet-osoite: www.maistraatti.fi

Viimeksi muokannut: Anne Nyrhilä, 30.1.2019 10:27