Edunvalvonta

Henkilö voi tarvita edunvalvojaa esimerkiksi tilanteissa, joissa vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet hänen kykyään valvoa omia etujaan tai hoitaa asioitaan. Edunvalvojana voi toimia henkilön läheinen tai maistraatin määräämä edunvalvoja. Maistraatti opastaa edunvalvonnan järjestämisessä ja valvoo edunvalvojia.


Neuvoja edunvalvonnan alkuun saattamisesta antaa:


Tampereen maistraatin holhousyksikkö
käyntiosoite: Hatanpään valtatie 24, Tampere
postiosoite: PL 682, 33101 Tampere
puhelin: 03 253 9000
internet-osoite: www.maistraatti.fi

Viimeksi muokannut: Tuija Ruuttunen, 21.9.2017 14:28