Sosiaalinen kuntoutus

Valkeakoski  >  Perhe- ja sosiaalipalvelut  >  Aikuissosiaalityö  >  Sosiaalinen kuntoutus

Etelä-Pirkanmaan SoKu-hanke

Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Pirkanmaan kuntien rahoittama SoKu-hanke päättyi 30.11.2018.
Narikka-toiminta jatkuu kunnan peruspalvelujen toimintana.
Vähän raitaa siihen arkeen – Neljä hyvää työtapaa ja raitaa arkeen –kirjanen (pdf, 1 Mt)


Sosiaalisen kuntoutuksen hanke SoKu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt ESR-rahoitusta Etelä-Pirkanmaalla toteutettavaan hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa yhteisösosiaalityötä, osallisuutta lisäävää monimuotoista sosiaalista kuntoutusta sekä sosiaalista terveydenhuoltoa.

Mitä on sosiaalinen kuntoutus?

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

  • Sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
  • Kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
  • Valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
  • Ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
  • Muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.
(SHL 17§)

Kenelle hanke on tarkoitettu?

Henkilöille, jotka tarvitsevat arkeen liittyvää tukea. Mukana voivat olla työikäiset ja ensisijaisesti alle 30-vuotiaat. 

Arjen hyvinvoinnin lisääminen

Keskeistä on yksilöllinen apu sekä samassa tilanteessa olevien henkilöiden ja ryhmien antama tuki. Toimintoja toteutetaan kuunnellen osallistujia.

Yhteisöt ja yhteisösosiaalityö

Toteutetaan kumppaneiden ja hankkeessa mukana olevien osallistujien kanssa sosiaalityön toimintatapoja, joissa nykyistä paremmin otetaan mukaan sosiaaliset verkostot, lähipalvelut ja henkilöiden oma-aloitteellisuus.

Sosiaalinen terveydenhuolto

Terveydenhuollon palveluissa huomioidaan myös osallistujien sosiaaliset elinolosuhteet. Toteutetaan yhdessä kuntien terveydenhuollon kanssa valmisteltuja vastaanottoja, joiden tarkoituksena asiakkaiden terveydentilan ja sosiaalisen tilanteen perusteellinen kartoitus. Näin pyritään varmistamaan asiakkaalle mahdollisimman hyvä hoito- ja palvelusuunnitelma.
Hanke kehittää yhteistyössä Kelan kanssa asiakkaista annettavia lausuntoja.

Henkilökunta

Hankkeessa on kolme sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa ja sairaanhoitajaa sekä projektipäällikkö. 

Toimipaikka

Apiankatu 4, linja-autoasema 2. krs. 37600 Valkeakoski

Henkilökunta
Hanna Niemi, sosiaaliohjaaja, 040 335 7391

Hankkeella on toimipaikka myös Akaassa ja Urjalassa.

Hankkeen kohtaamispaikat

Hanke tekee asiakastyötä myös Narikoissa, jotka ovat matalankynnyksen kohtaamispaikkoja. Niihin voi poiketa tapaamaan työntekijöitä tai osallistua kuukausiohjelmassa mainittuihin toimintoihin. Ohjelma julkaistaan kuukausittain verkkosivujen tapahtumakalenterissa ja Facebookissa. Hankkeen kotisivu löytyy kunkin kunnan kotisivun yhteydestä. 

Kohtaamispaikka Narikka

Apiankatu 4, Valkeakoski
linja-autoaseman katutaso
Viimeksi muokannut: Tuija Ruuttunen, 7.12.2018 9:55