Yksityinen varhaiskasvatus

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Varhaiskasvatus  >  Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki on vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle ja lasten kotihoidon tuelle. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi ei voi olla samaan aikaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai lapsesta ei voida maksaa samanaikaisesti kotihoidon tukea.

Yksityisen hoidon järjestämiseksi vanhemmat voivat valita:

1) Yksityisen päiväkodin, ryhmäperhepäiväkodin tai perhepäiväkodin. Yksityisen
     hoidon tukea voi hakea Kelan toimipisteestä WH1-lomakkeella: 
     ( Lasten kotihoidon tuen / Lasten yksityisen hoidon tuen hakemus)

2) Perhe voi palkata hoitajan kotiin. Kelan lomake WH2 (Selvitys päivähoidon tuottajasta
     lasten yksityisen hoidon tukea varten).

Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä.
Kela maksaa tuen kuntalisineen suoraan palvelun tuottajalle.
Sitä koskevat asiat hoidetaan Kansaneläkelaitoksen (Kela) toimipisteissä.

Huoltajat voivat hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea. Lisätietoja löytyy Kelan sivuilta:
Yksityisen hoidon tuki.

Kelan kautta maksetaan yksityiselle palvelun tuottajalle hoitorahaa ja hoitolisää. Näiden lakisääteisten tukien määräytymiseen vaikuttaa yksityisessä hoidossa olevan lapsen varhaiskasvatusoikeus, joka voi olla joko enintään 20 tuntia tai 20 tuntia laajempi täysi varhaiskasvatusoikeus.

Näiden edellä mainittujen tukien lisäksi Valkeakoskella maksetaan kuntalisää. Kuntalisän saamisen ehdot:
- lapsen hoitoaika on yli 20 tuntia viikossa
- kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta
- kuntalisää ei makseta heinäkuulta

Jos lapsi on yksityisen palvelun tuottajan tarjoamassa esiopetuksessa, niin lapsella on oltava esiopetuksen lisäksi oikeus osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen, jotta hänestä maksettaisi lakisääteistä yksityisen hoidon tukea. Valkeakoskella lapsesta maksetaan kuitenkin kuntalisää, vaikka lapsesta ei makseta hoitorahaa.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 

Toimintamuoto

Päiväkoti

Ryhmäperhe-
päiväkoti

Perhepäivä-
  koti

Työsuhteinen
hoitaja

Alle 3 vuotta
0 kk olevasta
lapsesta

600

200

200

200

3 vuotta tai
vanhemmasta
lapsesta

400

200

200

200

Perusopetuslaissa
tarkoitettuun
esiopetukseen
osallistuva lapsi

400

200

200

200


Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan. Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että asikasmaksuista.

Yksityisiä varhaiskasvatuspalvelujen tuottajia Valkeakoskella:

Päiväkodit:

Päiväkoti Versola

Päiväkoti Woltti

Perhepäivähoito:

Outi Harinen puh. 045 6770554

Sanna-Kaisa Tervaniemi puh. 044 3883839 
Perhepäivähoito Höpönassu

Kotiin palkattava hoitaja

Jos perhe palkkaa hoitajan omaan kotiinsa, perhe itse etsii ja valitsee sopivan henkilön ja tekee hänen kanssaan vähintään kuukauden (1 kk) kestävän työsopimuksen lapsen hoidosta. Perhe toimii hoitajan työnantajana.  Palkattu hoitaja ei voi olla saman perheen jäsen.

Oikeutta yksityisen hoidon tukeen ei myöskään ole, jos sukulainen tai muu henkilö hoitaa lasta eikä hänellä ole työsopimusta, tai hän ei peri korvausta työstään. Jos perheessä kuitenkin on alle kolmivuotias lapsi, perhe voi hakea lasten kotihoidon tukea.

Perhe tai palkattu hoitaja ottaa yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön tapaamista ja päivähoidon yksityisen palveluntuottajan hyväksymismenettelyä varten. Mukaan tarvitaan täytetty Selvitys päivähoidon tuottajasta lasten yksityisen hoidon tukea varten (Kelan lomake WH2) sekä hoitajan työsopimus ja rikosrekisteriote (pakollinen, kun työsuhde yli 3 kk).

Hoitajan palkka muodostuu Kelan suoraan hoitajalle maksamasta yksityisen hoidon tuesta ja perheen itse hoitajalle maksamasta palkkaosuudesta. Kun Kela maksaa yksityisen hoidon tuen työsuhteiselle hoitajalle, Kela pidättää siitä ennakon, mutta hoitajan palkannut perhe pidättää ennakon maksamastaan palkkaosuudesta ja maksaa sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut (työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus) koko palkkasummasta työnantajan ominaisuudessa. 


Yksityisen palvelutuotannon valvonta:

1) yksityinen päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti
valvonnasta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö Tuija Portell ( puh.040 335 6201)

2) yksityinen perhepäivähoitaja
valvonnasta vastaa Tallinmäen varhaiskasvatuksen johtaja
Hannele Lehtonen (puh. 040 335 6203)

3) perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja
hyväksyy varhaiskasvatuspäällikkö Tuija Portell (puh. 040 335 6201)   

Viimeksi muokannut: Marja-Liisa Ojanen, 14.1.2019 11:12