Vuorohoito

Vuorohoidon linjaukset


Vuorohoito on kaupungin erityispalvelua, johon ovat oikeutettuja vuorotyötä tekevien huoltajien
lapset. Vuorohoitoa voidaan erityisperusteilla järjestää myös huoltajan päätoimisen opiskelun vuoksi(esim. opintoihin liittyvä työharjoittelu).

Kaupungin päiväkodit ovat avoinna maanantaista perjantaihin klo 6:00 -18:00. Ne lapset, jotka säännöllisesti tarvitsevat päivähoitoa myös tämän ajan ulkopuolella, hoidetaan Palmurinteen päiväkodissa.

Vuoropäiväkoti on suljettu jouluaattona, joulupäivänä, tapaninpäivänä, ensimmäisenä ja toisen pääsiäispäivänä, juhannusaattona, juhannuspäivänä ja juhannuspäivän jälkeisenä sunnuntaina. Päiväkoti sulkeutuu jouluaattoa ja juhannusaattoa edeltävänä päivänä klo 22.30. Pääsiäislauantaina suljemme klo 14:00. Päiväkoti aukeaa suljettuna pidettävän päivän jälkeen klo 5:30.

Vuorohoidontarpeen ollessa vähäinen lapsi sijoitetaan päiväryhmään ja hänelle järjestetään vuorohoitoa ns. varalapsena. Kun vuorohoidon tarve päättyy, lapselle voidaan osoittaa hoitopaikka toisesta päivähoitoryhmästä/ -yksiköstä.

Vuorohoitosopimus

Vuoropäiväkodin aukioloaika määräytyy huoltajien etukäteen varaamien hoitoaikojen perusteella. Lapsen vuorohoidosta tehdään erillinen vuorohoitosopimus, jossa sovitaan lapsen tarvitsemien hoitotuntien mää-rä kuukaudessa. Lapsen päivähoitomaksu perustuu sopimuksen tuntimäärään.

Lapsen huoltajien tulee toimittaa hoitopaikkaan hoitoviikkoa (ma-su) edeltävän viikon maanantaihin klo 14:00 mennessä hoidonvarauslomake, josta selviää huoltajien työajat ja lapsen tarvitsemat hoitoajat.

Mikäli lapsen poissaoloista ei ole ilmoitettu päiväkotiin viimeistään hoitoviikkoa edeltävänä maanantaina, lasketaan varatut hoitoajat lapsen käyttötunteihin, vaikka lapsi ei olisikaan paikalla. Jos emme ole saaneet vanhemmilta ajoissa ilmoitusta hoitoajoista, katsotaan hoitopaikka varatuksi arkipäivisin (ma-pe) klo 8-16.

Myöhemmin ilmoitetuista vuorohoidon tarpeista tai äkillisistä hoitoaikojen muutoksista on sovittava päiväkodinjohtajan kanssa erikseen. Hoitoaikojen muutokset voidaan toteuttaa vain suunniteltujen työ-vuorojen rajoissa huolehtimalla lainmukaisesta henkilöstömäärästä ja näin lasten turvallisuudesta.

Lapset voivat käyttää vuorohoidossa paikkaansa myös vanhempien vapaapäivinä (arkisin, ma-pe) klo 8-16 välisenä aikana oman tuntiperusteisen maksusopimuksensa mukaisesti.

Huoltajien yövuoron jälkeen lapsi voi tarvittaessa jatkaa hoitoa seuraavana päivänä huoltajien yötyön jälkeisen levon vuoksi enintään klo 16:00 saakka. Lapsen hoitopäivän pituus ei kuitenkaan pääsääntöisesti voi ylittää 10 tuntia ja lapsella on oikeus myös viikoittaisiin vapaapäiviin ja lomiin.

Esiopetus, koulun toimintapäivinä klo 9-13 (4 tuntia) on maksutonta. Kun lapsi tarvitsee tämän lisäksi päivähoitoa, tehdään hoitotunneista vuorohoitosopimus.

Hoitopäivään kuuluvat ateriat

Ruoka-ajat rytmittävät päivänkulkua. Lapselle annetaan kaikki ne ateriat, jotka (päiväkodin ruokailurytmin mukaan) tarjotaan lapsen hoitopäivän aikana.

klo 08.00 aamupala
klo 11.00 lounas
klo 14.00 välipala
klo 18.00 päivällinen (niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 18:00 jälkeen)
klo 20.00 iltapala

Kasvatuskumppanuus

Ammattikasvattajien ja huoltajien välisen kasvatuskumppanuuden tulee vuorohoidossa olla luottamuksel-lista ja kiinteää, jotta aikuiset yhdessä voivat taata lapselle turvallisen ja hyvän hoidon kokonaisuuden. Vuorohoidossa tarvitaan molemminpuolista joustavuutta ja yksilöllistä perheen ja lapsen tilanteen huomi-oimista, koska henkilöstön ja lasten vaihtuvuus lapsiryhmissä on suurta. Päiväkodissa lapset toimivat pienryhmissä. He saavat aikuisen huomiota ja rauhallista leikkiaika kavereiden kanssa. Yhteistyössä huol-tajan kanssa tehdään jokaiselle lapselle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma (=lapsen vasu).


Viimeksi muokannut: Marja-Liisa Ojanen, 9.8.2017 10:45