Vuorohoito

Vuorohoidon linjaukset

Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä.
Vuorohoitoa järjestetään varhaiskasvatuksen lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta.

Kaupungin päiväkodit ovat avoinna maanantaista perjantaihin klo 6:00 -18:00, mutta ne lapset, jotka säännöllisesti tarvitsevat varhaiskasvatusta myös tämän ajan ulkopuolella, hoidetaan Palmurinteen päiväkodissa.

Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin. Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa sähköisesti viimeistään maanantaihin klo 14 mennessä.  Vanhempien tulee toimittaa myös työvuorolistansa erikseen lapsensa vuororyhmään. Henkilökunnan työvuorot laaditaan vanhempien tuomien työvuorolistojen (tai erillisen täytetyn työvuorolomakkeen) perusteella. Myöhemmin ilmoitettuihin vuorohoidon tarpeisiin ja ajan muutoksiin ei välttämättä voida sitoutua. Määräajan jälkeen ilmoitettuihin tarpeisiin vuorohoito järjestetään, mikäli se henkilökunnan työvuorojen mukaisesti on mahdollista. Muuttuneista ajoista ja työvuoron muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi päiväkotiin. 

Vuorohoidon tarpeen ollessa vähäinen lapsi sijoitetaan päiväryhmään ja hänelle järjestetään vuorohoitoa ns. varalapsena. Kun vuorohoidon tarve päättyy, lapselle voidaan osoittaa paikka toisesta ryhmästä tai päiväkodista.

Vuorohoitosopimus

Vuoropäiväkodin aukioloaika määräytyy huoltajien etukäteen varaamien aikojen perusteella. Lapsen vuorohoidosta tehdään erillinen vuorohoitosopimus, jossa sovitaan lapsen tarvitsemien tuntien määrä kuukaudessa. Lapsen asiakasmaksu perustuu sopimuksen tuntimäärään.

Lapsen huoltajien tulee  ilmoittaa eAsioinnissa lapsen tarvitsemat varhaiskasvatusajat edeltävän viikon maanantaihin klo 14:00 mennessä.

Mikäli varausta ei tehdä ajoissa katsotaan ettei lapsi tarvitse paikkaa kyseisellä viikolla.

Myöhemmin ilmoitetuista vuorohoidon tarpeista tai äkillisistä aikojen muutoksista on sovittava päiväkodinjohtajan kanssa erikseen. Aikojen muutokset voidaan toteuttaa vain henkilökunnan suunniteltujen työvuorojen rajoissa huolehtimalla lainmukaisesta henkilöstömäärästä ja  lasten turvallisuudesta.

Lapset voivat käyttää vuorohoidossa paikkaansa myös vanhempien vapaapäivinä (arkisin, ma-pe) klo 8-16 välisenä aikana tuntiperusteisen maksusopimuksensa mukaisesti.

Huoltajien yövuoron jälkeen lapsi voi tarvittaessa jatkaa päiväkodissa seuraavana päivänä huoltajien yötyön jälkeisen levon vuoksi enintään klo 16:00 saakka. Lapsen päivän pituus ei kuitenkaan pääsääntöisesti voi ylittää 10 tuntia ja lapsella on oikeus myös viikoittaisiin vapaapäiviin ja lomiin.

Esiopetus, koulun toimintapäivinä klo 9-13 (4 tuntia), on maksutonta. Kun lapsi tarvitsee lisäksi varhaiskasvatusta, tehdään tunneista vuorohoitosopimus.

Hoitopäivään kuuluvat ateriat

Ruoka-ajat rytmittävät päivänkulkua. Lapselle annetaan kaikki ne ateriat, jotka (päiväkodin ruokailurytmin mukaan) tarjotaan lapsen varhaiskasvatuspäivän aikana.

klo 08.00 aamupala
klo 11.00 lounas
klo 14.00 välipala
klo 18.00 päivällinen (niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 18:00 jälkeen)
klo 20.00 iltapala

Yhteistyö huoltajien kanssa

Kasvattajien ja huoltajien välisen yhteistyön tulee vuorohoidossa olla luottamuksellista ja kiinteää, jotta aikuiset yhdessä voivat taata lapselle turvallisen ja hyvän varhaiskasvatuksen kokonaisuuden. Vuorohoidossa tarvitaan molemminpuolista joustavuutta ja yksilöllistä perheen ja lapsen tilanteen huomioimista, koska henkilöstön ja lasten vaihtuvuus lapsiryhmissä on suurta. Päiväkodissa lapset toimivat pienryhmissä. He saavat aikuisen huomiota ja rauhallista leikkiaikaa kavereiden kanssa. Yhteistyössä huol-tajan kanssa tehdään jokaiselle lapselle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma (=lapsen vasu).


Viimeksi muokannut: Marja-Liisa Ojanen, 29.5.2019 15:52