Varhaiskasvatuksen tuki

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Varhaiskasvatus  >  Varhaiskasvatuksen tuki

Jokainen lapsi tarvitsee tukea eri kehityksensä osa-alueilla. Tuen tarve voi ilmetä eri tavoin eri ympäristöissä ja tilanteissa. Laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta on osaava henkilökunta, lapsen ikätasoon ja tarpeisiin vastaavat ryhmäkoot, toimivat tilat sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Avoin ja luottamuksellinen kasvatuskumppanuus huoltajien kanssa mahdollistavat lapsen tarpeita vastaavan, yksilöllisen kasvatuksen ja tuen toteutumisen.

Tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus 

Lapsen kasvuun, kehitykseen tai oppimiseen liittyvä huoli otetaan puheeksi huoltajien kanssa. Konsultoiva erityislastentarhanopettaja yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa auttavat tarvittaessa löytämään oikeat tukipalvelut, joita lapsi tarvitsee. Tukipalveluita ovat esim. lastenneuvolan terveydenhoitaja tai perheohjaaja, perheneuvolan työntekijä, fysioterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti, palveluohjaaja tai lastensuojelun työntekijä.

Varhaiskasvatuksen konsultoivat erityisopettajat

Konsultoivat erityislastentarhanopettajat (keltot) ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijöitä. He toimivat erityisvarhaiskasvatuksen asiantuntijoina ja vastaavat osaltaan pedagogisten käytäntöjen suunnittelusta ja toteutuksesta lapsiryhmissä. He osallistuvat mm. arjen havainnointiin ja arviointiin, tukea tarvitsevien lasten ohjauksen arviointiin, suunnitteluun ja tuen toteutukseen. He ohjaavat myös mm. menetelmällisiä pienryhmiä sekä toimintatapoja. Konsultoivat erityislastentarhanopettajat osallistuvat huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön mm. varhaiskasvatussuunnitelman palavereihin, jossa lapselle kirjataan tavoitteet ja sovitaan toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan myös lapsen tarvitsema tuki.

Katja Haavisto
040 335 6313
katja.haavisto at.gif : 1 kB valkeakoski.fi

Työpiste: Vanhankylän päiväkoti
Vanhankyläntie 4, 37630 VLK


Eerola
Roukon esiopetus
Kärjenniemi
Vanhakylä

Ulla Nieminen
040 335 6312
ulla.nieminen at.gif : 1 kB valkeakoski.fi

Työpiste: Palmurinteen päiväkoti
Heikkilänkatu 1, 37600 VLKPalmurinne
Tarttila
Rauhala
Sassi 
Sointula
Tietolan esiopetus

Riitta Suojansalo
040 335 6380

Työpiste: Sorrilan päiväkoti
Roineenkatu 14-18, 37600 VLK

Kerhot ja avoin päiväkoti
Perhepäivähoito
Sorrila
Sorrilan esiopetus
Tallinmäki
Yksityinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tuen
palveluohjausViimeksi muokannut: Marja-Liisa Ojanen, 16.11.2017 13:45