Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja kerhoon hakeminen

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Varhaiskasvatus  >  Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja kerhoon hakeminen

Varhaiskasvatukseen hakeminen 

Päivähoitopaikkoja voi hakea läpi vuoden. Hakemus on voimassa enintään vuoden hakemuksen jättöpäivästä lukien. Jokaisesta lapsesta täytetään oma hakemus.

Lisätietoja hakemukseen liittyvistä asioista antaa Marja-Liisa Ojanen, palveluohjaaja
puh. 040 335 6207

Hoitopaikkaa on haettava 4 kuukautta ennen toivottua hoidon alkamista. Mikäli hoidon tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi ja kaupungilla on järjestelyaikaa 2 viikkoa hakemuksen jättämisestä lukien.

Toiminnallisista syistä lapsen päivähoitopaikkaa tai -ryhmää voidaan muuttaa hoitosuhteen aikana. Toiminnallisia syitä ovat esim.
- lapsen hoitoajassa tai hoidontarpeessa tapahtuvat muutokset
- tehostetun tai erityisen tuen järjestäminen

Uuden päivähoitohakemuksen voi jättää vasta edellisen hoitosuhteen päätyttyä.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa mahdolliset asiantuntijalausunnot lapsen erityishoidon tai -kasvatuksen tarpeesta.

Hae sähköisesti varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja kerhotoimintaan

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä hakemusta, voi hakemuksen hakea lähimmästä varhaiskasvatusyksiköstä tai kasvatus- ja opetustoimistosta os. Sääksmäentie 2, Kaupungintalo 2 krs.

Kerhotarjottimesta löydät syksyn 2017 kerhot.

Ohjeet sähköisen hakemuksen täyttämiseen

Jos haet esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, täytä myös päivähoitohakemus. 

  • Jos tarvitset esiopetuksen lisäksi hoitoa  enintään 5 tuntia, hae osapäivähoitoa
  • Jos tarvitset esiopetuksen lisäksi hoito yli 5 tuntia, hae kokopäivähoitoa


Kerhotoimintaan haetaan myös sähköisellä päivähoitohakemuksella. Merkitse hakemukseen
hoitomuodoksi alle 6v osapäivähoito, toimintamuodoksi päiväkotihoito ja hoitopaikaksi  Kerhotoiminta sekä lisäselvitykset kohtaan Tenavarinne tai Muksulaakso. Kerhohakemusta täyttäessäsi, kerrothan lisätiedoissa  myös haluatko lapsen ilta- vai aamupäiväryhmään ja myös ne päivät , joille kerhoon haetaan.

Hakemus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen


Sijoituspäätös ja vastaanottamislomake

Kun saat päivähoitopaikasta tai kerhopaikasta sijoituspäätöksen, mukana on hoitopaikan
vastaanottamiskaavake.
Hoitopaikan vastaanottamiskaavake on palautettava sijoituspaikan päiväkodin johtajalle 14 päivän
kuluttua sijoituspäätöksen tiedonantopäivämäärästä. Mikäli vastaanottamislomaketta ei 14 vuorokauden aikana palauteta, päivähoidon sijoituspäätös mitätöidään.

Siirto toiseen kunnalliseen hoitopaikkaan

Jos lapsellasi on jo kunnallinen päivähoitopaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen
hoitopaikkaan, täytä uusi sähköinen hakemus (lisätietoihin merkintä siirtohakemus).