Yleistä | Valkeakoski-opisto 2017
          

Yleistä

Kansalaisopistomme tarjoaa kursseja ja luentoja 5 kunnan alueella, Akaassa, Kangasalla, Pälkäneellä, Urjalassa ja Valkeakoskella.

Valkeakoski-opistolla on pitkä historia. Alkuvaiheesta vuodesta 1924 on tultu tähän päivään monien muutosten kautta. Opisto on kaikkina aikoina ollut aktiivinen ja kehittänyt toimintaansa kuntalaisten parhaaksi. Valkeakoski-opiston historia

Laadulla on tekijänsä

Opisto on palkittu niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti laadukkaasta työstä: v. 2000 Valkeakoski-opisto voitti Valkeakosken kaupungin ensimmäisen laatupalkinnon. Vuonna 2007 opisto osallistui menestyksellisesti Opetushallituksen järjestämään Kansalaisopistojen Laatupalkintokilpailuun. Opetusministeriön myöntämän laatupalkinnon sai Valkeakoski-opiston lisäksi kaksi muuta opistoa.

Laatuasiakirjat

Valkeakoski-opisto on sertifioitu kestävän kehityksen opisto

”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” Kestävän kehityksen ytimessä on ympäristön ja ihmisten kunnioitus sekä tasa-arvo, mutta myös taloudellinen tasapaino.

Valkeakoski-opistolle on myönnetty ensimmäisenä vapaan sivistystyön oppilaitoksena Suomessa kestävän kehityksen sertifikaatti keväällä 2014 ja opisto on uudelleenauditoitu 2017. Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti opetuksemme järjestelyissä, sisällöissä ja koko toiminnassamme. Meillä opiskelijat opiskelevat ja henkilöstö tekee työtään kestävästi ja vastuullisesti.

Valkeakoski-opisto on tehnyt Yhteiskuntasitoumuksen henkilökunnan matkakulujen vähentämisestä v. 2015. Ota yhteyttä, jos sinulla on ideoita opiston kestävän kehityksen toiminnaksi.

Valkeakoski-opiston taide-esineitä

Kansalaisopistomme seinille ja käytävillä on useita hienoja taideteoksia.
Tästä linkistä voit katsoa muutamien esineiden taustatietoa.