Hankkeet | Valkeakoski-opisto
          

Hand-in-Hand -projekti erasmus+ logo

Koulutus- ja hyvinvointikeskuksen yksiköt Valkeakoski-opisto ja Valkeakosken kaupunginkirjasto koordinoivat Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvaa kumppanuushanketta, jossa kansalaisopistot ja kirjastot kehittävät yhdessä elinikäisen oppimisen palveluja ja oppimisympäristöjä kuntalaisten käyttöön.  Hankkeen partnerit ovat kirjastoja ja aikuiskoulutusorganisaatioita Italiasta, Puolasta ja Tanskasta.

Hanke käynnistyi partnereiden tapaamisella Italiassa 26.-27.10.2017. Talven 2017-2018 aikana toteutamme asiakaskyselyt, joiden avulla suunnittelemme tulevaa yhteistoimintaa. Seuraava yhteistapaamisemme on Valkeakoskella toukokuussa 2018.

Projektin toimintakausi on 1.9.2017-31.8.2019.

Lisätietoja: johanna.jokinen (at) valkeakoski.fi

Projektin kotisivu: http://handinhandlibraries.wordpress.com

Tykkää projektista Facebookissa: https://www.facebook.com/EUhandinhand/

Developing Eco Skills for a Green Economy (DECOS) 2018-2020 Erasmus+ logo
(Erasmus+ KA2)

Hankkeessa kehitetään kestävän kehityksen koulutuspaketti työttömille, matalan koulutustason omaaville ja syrjäytymisvaarassa oleville aikuisille. Hankkeen tavoitteena on edistää ruohonjuuritason ekotaitoja kuten kierrätystä, jätteidenkäsittelyä ja energiatehokkuutta ja edistää koulutuksen avulla jatkokoulutukseen ja työmarkkinoille pääsyä.
Valkeakoski-opisto ja Valkeakosken kaupungin työllisyyspalvelut ovat yhdessä hankkeen partnerina. Hanketta koordinoi Institute for research in enviroment, civil engineering and energy Makedoniasta ja muut partnerit ovat Itävallasta, Sloveniasta ja Romaniasta.
Hanke käynnistyy kokouksella Itävallassa 6.-7.11.2018

Hyvinvoinnin rakennuspalikat yhdessä pinoon (Erasmus+ KA1)

erasmus+ logo

Tuki on myönnetty aikuiskoulutushenkilöstön kansainväliseen liikkuvuuteen. Valkeakoski-opisto ja Valkeakosken kaupunginkirjasto voivat hankkeen aikana 2018-2020 toteuttaa yhteensä 13 kurssiosallistumista tai opintovierailua Euroopassa.

Liikkuvuushankkeen teemana on hyvinvoinnin edistäminen, ja siihen ilmoittautui hakuvaiheessa opistosta päätoimisen henkilöstön ohella mm. liikunnan, kotitalouden, kielten ja kädentaitojen tuntiopettajia.

http://vlkeplus.wordpress.com


Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustukset: Opetushallituksen logo

Kansalaisopistosta yhteistyöllä hyvinvointia 2018-2019

Hankkeen avulla tiivistämme yhteistyötä toiminta-alueemme kuntien ja järjestöjen kanssa.
Opiston henkilöstö jalkautuu syksystä alkaen kuntiin, kerromme toiminnastamme ja otamme vastaan toiveita ja ehdotuksia kursseiksi ja toimintamme kehittämiseksi. Tavoitteenamme on luoda jatkuvan yhteistyön toimintamalleja, joiden avulla pysymme entistä paremmin perillä kuntalaisten tarpeista ja toiveista.

Kielten taitotasot osaamismerkeiksi (yhteishanke) 2018-2019

Hankkeessa kehitetään osaamismerkkien avulla kieltenopetusta entistä paremmin taitotasolta toiselle eteneväksi. Tavoitteenamme on luoda uusia, opiskelijoita motivoivia tapoja tunnistaa ja tunnustaa kansalaisopiston kieltenopetuksessa saavutettua osaamista.

Osallistujat: Linnalan opisto (Savonlinna, koordinaattori), Sastamalan opisto, Valkeakoski-opisto.

Hanke on käynnistynyt kieltenopettajien koulutuksilla elokuussa 2018. Koulutusten järjestämiseen osallistuvat KoL ja JAMK. KoL järjestää hanketta esittelevän webinaarin 19.10.2018.

Hankkeen verkkosivu (rakenteilla): http://opistostaosaamista.wordpress.com

Opintoseteliavustus 2018-2019

Opintoseteliavustuksen avulla tuemme eläkkeellä olevien ja senioriväestön, maahanmuuttajien, työttömien ja oppimisvaikeuksia kokevien henkilöiden opiskelua.

Osa tuesta on siirretty suoraan kurssimaksuihin.

Kohderyhmiin kuuluvat voivat myös hakea meiltä avustusta sellaiselle kurssille osallistumiseen, jolle ei ole jo kohdennettu tukea.