Taide ja kädentaidot | Valkeakoski-opisto
          

Keneltä saan apua kurssin valinnassa?

Taide- ja taitoaineiden opiskelu lisää opiskelijan iloa ja onnistumista omassa tekemisessä sekä kykyä arvioida ja arvostaa monipuolista visuaalista kulttuuria.

Kuvataideopetuksen tavoitteena on kehittää kuvallista ajattelua, luovuutta, kuvanlukutaitoa ja taiteentuntemusta sekä kuvallisen ilmaisun keinoja, materiaalien ja tekniikoiden hallintaa.

Käsityön opetuksessa kurssitarjonnassa on tekstiilityön ja teknisen työn kursseja. Opetuksen tavoitteena on kehittää käsityötaitoja ja työtapoja, materiaalituntemusta, ongelmaratkaisutaitoa, suunnittelua ja luovaa ilmaisua. Keskeistä on myös perinteen tuntemus ja uuden luominen, yhdessä ideointi ja ryhmässä oppiminen.

Lukukauden mittaisia kursseja on taiteen ja käsityön aloittelijoille, perusteet hallitseville sekä edistyneemmille opiskelijoille. Lyhyt- ja viikonloppukursseilla voi kokeilla uusia ilmaisumuotoja tai työtapoja, täydentää jo oppimaansa sekä keskittyä intensiivisesti johonkin teemaan tai tekniikkaan.

Opiskelijat kustantavat materiaalit ja välineet itse. Osalla kursseista kurssimaksu sisältää pientarvikemaksun (tekninen työ) ja polttomaksun (keramiikka- ja posliininmaalaus). Materiaaleja pyritään myös hankkimaan yhteisostoina. Käsitöissä käytetään mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja.

Tekstiilityön opettaja Riitta Ala-Krekola, p. 040 335 3347, riitta.ala-krekola(at)valkeakoski.fi

Kudonta-asema Pellavapää

Sääksmäen Voipaalassa, Sääksmäentie 772 Pellavapäässä syntyy kauniita mattoja.

Kudonnanohjaus on avointa työpajatoimintaa ja se täydentää opiston kurssimuotoista opetustarjontaa. Ohjaukseen osallistuminen on joustavaa eikä velvoita kutojaa sitoutumaan kuin yhteen työhön kerrallaan. Kotona kutovilla on myös mahdollisuus käydä luomassa kutomon luontipuilla loimet omiin kangaspuihinsa.

Päivämaksut: 1. kudontapäivä 4 € ja seuraavat päivät 2 €, lisäksi materiaalikustannukset.

Syys- ja kevätlukukauden alussa järjestetään Pellavapäässä tulevan kauden loimien suunnittelutilaisuudet uusille ja entisille kutojille.

Kudonnanohjaaja Sanni Tamminen p. 040 335 7025,
paikalla: ti klo 12-19 ja pe klo 9-12


Kudonnanohjaaja Terhi Käpyaho p. 040 335 7012,
paikalla: ma klo 8-11, ke klo 11-17, pe klo 8-11


Kutomon kotisivut: pellavapaa.wordpress.com

Kudonnanohjauksen palaute