Näyttämötaiteet, musiikki ja tanssi | Valkeakoski-opisto
          

Keneltä saan apua kurssin valinnassa?

NÄYTTÄMÖTAITEET

Esittävät taiteet luovat hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Näyttämötaiteiden harrastaminen onnistuu  opistoll a  mm. lukuisissa  teatteri- ja improvisaatio r yhmissä .  Sanataiteen ja puheilmaisun oppia voi saada myös opiston lausunt a ryhmissä. Teatteri  taiteenlajina antaa monimuotoiset mahdollisuudet esittävän taiteen harrastamiseen.  Näyttämö-
taite
i s sa  yhdistyvät niin erilaiset visuaaliset taidemuodot kuin esimerkiksi musiikki ja tanssi. Yhdessä tekeminen, hauskanpito ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen ovat toiminnan ydintä. Kansalaisopiston  näyttämötaiteiden  ryhmät ovat saavuttaneet vankan aseman omalla toiminta-alueellaan ja näin tuottavat hyvinvointia niin tekijöille  kuin katsojille. R yhm ii n voi liittyä niin vasta-alkaja kuin teatterialan konkari. 

Näyttämötaiteiden ryhmät esittävät yleisölle monipuolista ohjelmistoaan opiston toiminta-alueella. 

Suunnittelijaopettaja Annina Ärölä p. 040 335 7016, annina.arola(at)valkeakoski.fi

MUSIIKKI

Kansalaisopistossa on mahdollista harrastaa musiikkia kunkin omista lähtökohdista.  Opisto tarjoaa  ryhmäopetusta sekä laadukasta  instrumenttien yksilö- ja ryhmäopetusta  erilaisissa musiikin  tyylilajeissa . Eri  instrumenttien yksilö- ja pienryhmäkursseille voi tulla opiskelemaan alkeista lähtien tai kehittämään edelleen jo aiemmin opittuja taitoja. Tavoitteena on edistää musiikin elinikäistä harrastamista. Musiikin instrumenttiopiskelu edellyttää opiskelijalta keskittynyttä, määrätietoista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Säännöllinen kotiharjoittelu on edellytys taitojen kehittämisessä. Kursseilla opiskellaan instrumentin perustekniikkaa ja ohjelmistoa sekä vahvistetaan omaa musiikillista ilmaisua. Karttuvat taidot ja tiedot auttavat avaamaan ovia musiikin monipuoliseen maailmaan, tuovat  hyvinvointia  ja iloa elämään.  Kansalaisopiston instrumenttiopinnoissa ei ole yläikärajaa. Mahdollisista alaikärajoistamme on maininta kurssin esittelytekstissä. Oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Musiikin perusteiden kurssit ja mahdolliset muut  musiikin tietokurssit  tukevat soitto- ja lauluopintoja ja valmistavat myös itsenäiseen työskentelyyn musiikin parissa.

Kuoro- ja yksinlaulu harrastaminen on mahdollista opistossamme. Monimuotoisesta tarjonnasta voi valita itselleen joko haasteellisemman tai  matalan kynnyksen musiikki harrastuksen.  Lauluharrastus on iloinen, mielihyvää ja sosiaalisia kontakteja tuova harrastus. 

Bändi- ja orkesterikurssit  ovat opiston kurssipaletissa edustettuina laajalla kattauksella; valinnanvaraa löytyy kansanmusiikista jazzbändiin. Junioreille ja senioreille löytyy varmasti mieluinen ja taitotasolle sopiva vaihtoehto iloisista ja mukaansatempaavista kursseista. 

Opiston toiminta-alueen asiakkaat pääsevät nauttimaan monipuolisista  matineoista,  konserteista ja tapahtumista, joissa  opiston musiikkikurssi laiset  esiin tyvät  sekä yksilönä että ryhmässä.

Musiikinopettaja Heidi Heikkinen, p. 040 335 7069, heidi.heikkinen(at)valkeakoski.fi

TANSSI

Tanssikursseilla  tarjotaan  innostavaa  ja monipuolista tanssinopetusta. K aikenikäiset ja -tasoiset  harrastajat  pääsevät  nauttimaan  tanssin  ilosta ja riemusta sekä  kuntotanssi l ajien  että  taidetanssikurssien  parissa.

Tanssikurssivalikoimas t a löytyy varmasti oikea laji jokaiselle, sillä valikoima on laaja  katutanssista balettiin. Opisto lla tanssia voi  harrastaa  ystävän  kanssa p ari - ja lavatanssikursseilla tai  voi valita harrastuksen lukuisista  ryhmä tanssikursseista . Tanssi on harrastus, jossa iloisen menon tiimellyksessä kunto kohenee huomaamatta. Kokonaisvaltainen kehonhuolto on oleellinen osa tanssikurssien sisäl töä. K ehon ja mielen  harmonia on tärkeintä  kehon  hyvinvoinnissa .

Kaikilla tanssikurssilaisilla on halutessaan mahdollista esiintyä opiston tapahtumissa , joissa yleisöllä on mahdollisuus nauttia eri tanssilajien esityksistä.

Suunnittelijaopettaja Sinikka Saarela, p. 040 335 7014, sinikka.saarela(at)valkeakoski.fi