Avoin yliopisto | Valkeakoski-opisto 2017
          

Avoin yliopisto

Korkeakouluopintonsa voi aloittaa kansalaisopistossa suorittamalla avoimen yliopiston arvosanoja. Opiskelu voi olla myös oman alan täydennyskoulutusta. Avoin yliopisto-opetus on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetus vastaa sisällöltään ja vaatimustasoltaan yliopistoissa järjestettävää tutkinto-opetusta

Opiston ulkopuolisten opiskelijoiden on mahdollisuus tenttiä opistolla maksua vastaan. Tenttimaksun hinta on 25 €/tenttijä (toimistokulut) ja lisäksi 12 €/tunti (hinta koostuu tentin valvojan kustannuksista).

2198102 Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Valkeakoski-opisto, atk-luokka
ti 12.9.–5.12.2017, 9.1.–27.3.2018 klo 17.15-19.30    
Tarja Kiuru, 51 t , Kurssimaksu 73 € + Turun yliopiston koulutusmaksu 250 €.
Keskeisiä aihealueita ovat kasvatus, koulutus ja oppiminen. Opintoryhmä kokoontuu 11 kertaa syyslukukaudella ja 6 kertaa keväällä