Teatteriopisto | Valkeakoski-opisto
          

Ilmoittautuminen teatteritaiteen perusopetukseen lukuvuodelle 2019-2020

Mikä on teatteriopisto?

Teatteritaiteen perusopetuksen tavoitteena on elinikäisen taidesuhteen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen. Teatteriopiston uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2018. Teatteritaiteen opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia esittävän taiteen tekemiseen, kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Opintojen tavoitteena on oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun edistäminen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan valitsemaan itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä teatteritaidetta. Opinnoissan oppilaat kokeilevat, harjoittelevat, soveltavat ja kehittävät ajattelun taitojaan ja heitä kannustetaan tutustumaan teatteriin historiallisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Yleisen oppimäärän opinnot luovat valmiuksia eri alojen jatko-opintoihin, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja muuttuvaan työelämään.

Opintojen rakenne

Lukuvuoden 2019-2020 kurssit


Lukujärjestys

Koulussa voi opiskella varhaisiän teatterikasvatuksen, yhteisten opintojen, teemaopintojen ja valinnaisten teemaopintojen opintokokonaisuudet.

Oppilas saa teatteritaiteen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan yhteisten opintojen ja teemaopintojen kokonaisuudet. Päättötodistuksen saamiseksi suoritettavat tuntimäärät ovat teatteritaiteen yhteiset opinnot 300h ja teatteritaiteen teemaopinnot 200h.

Pääkirjasta saat lisää tarpeellista tietoa koulun toiminnasta, mm. opettajien yhteystiedot.

Miten oppilaaksi päästään?

Teatteri-ilmaisun opinnot voi aloittaa 6-vuotiaana. Mukaan pääsee myös myöhemmin kouluikäisenä. Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivulla olevan ilmoittautumislinkin kautta. Toukokuussa ja elokuussa pidettävillä tutustumistunneillakin on mahdollisuus ilmoittautua ryhmiin. Pälkäneen ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu suoraan kurssille kansalaisopiston ilmoittautumiskäytännön mukaisesti.

Missä teatteriopisto toimii?

Teatteriopisto toimii Valkeakoskella opistorakennuksen kellarisalissa (Kauppilankatu 2) ja Pälkäneellä yhteiskoulun auditoriossa (Koulutie 13). Valkeakosken kaupunginteatterissa (Valkeakoskenkatu 17) pidetään valinnaisia teemaopintoja ja koulun tapahtumia.

Teatteriopiston kurssimaksu
• varhaisiän taidekasvatus   160 €/lukuvuosi
• yhteiset opinnot                 180 €/lukuvuosi
• teemaopinnot                     210 €/lukuvuosi

Lisätietoja antaa teatteriopiston vastuuopettaja Annina Ärölä, p. 040 335 7016.

Teatteriopiston facebook sivu ja instagram: @teatteri_ilmaisun_koulu