Lasten ja nuorten taiteen perusopetus | Valkeakoski-opisto
          

Lapset ja nuoret

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta. Kullakin taiteenalalla on valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuva opetussuunnitelmansa, josta selviävät opetuksen tavoitteet, sisällöt sekä arviointimenetelmät.´

Taiteen perusopetus on säännöllistä ja tavoitteellista, pitkäjänteistä toimintaa, joka etenee vuodesta toiseen. Taiteen perusopetuksessa lapsi ja nuori voi kehittää itsensä ilmaisemista ja löytää elämäänsä rikastuttavan elinikäisen harrastuksen tai tien ammattiuralle.

Tanssiopiston ja teatteriopiston kurssimaksu
• varhaisiän taidekasvatus   160 €/lukuvuosi
• yhteiset opinnot                   180 €/lukuvuosi
• teemaopinnot                       210 €/lukuvuosi

Ilmoittautuminen tanssiopistoon (Valkeakoski) lukuvuodelle 2019-2020

Ilmoittautuminen tanssiopistoon (Pälkäne) lukuvuodelle 2019-2020

Opetusta annetaan Valkeakoskella ja Pälkäneellä.
Lisätietoja vastuuopettaja Sinikka Saarela, p. 040 335 7014

Ilmoittautuminen teatteritaiteen perusopetukseen lukuvuodelle 2019-2020

Opetusta annetaan Valkeakoskella ja Pälkäneellä.
Lisätietoja vastuuopettaja Annina Ärölä, p. 040 335 7016