Kieltenopetus Valkeakoski-opistossa | Valkeakoski-opisto 2017
          

Kieltenopetus Valkeakoski-opistossa

Järjestämme laadukkaita ja monipuolisia kielikursseja opiston koko toiminta-alueella. Kursseilla sinun on mahdollisuus oppia arkielämän tilanteissa tarvittavaa peruskielitaitoa tai ylläpitää ja syventää jo hankittua kielitaitoa. Kielikurssien pari- ja pienryhmätyöskentelyyn perustuva opiskelu kehittää kaikkia kielitaidon osa-alueita. Kielenopetuksessa korostuvat sosiaalisuus ja yhteisöllisyys sekä kunkin kielialueen kulttuuri- ja tapatuntemus.

Miten löydän itselleni sopivan kielikurssin?

Kielikurssin valintaa helpottamaan on esitteessä ja ilmoittautumisjärjestelmässä kurssin nimen perään merkitty kurssin tavoitetaso. Kurssitarjottimelta näet kaikki kielten kurssit tavoitetasoittain. Sinulle sopivaa kurssia ei välttämättä ole tarjolla omassa kotikunnassasi – tutustu myös naapurikuntien tarjontaan!

Voit osallistua monelle kielikurssille myös etäyhteyden välityksellä vaikkapa kotikoneeltasi. Joillakin kursseilla on etäryhmiä, jotka kokoontuvat yhteen seuraamaan toisessa kunnassa tapahtuvaa opetusta. Tiedustele opistolta mahdollisuutta osallistua opetukseen etäyhteyden välityksellä.

Käyttämämme taitotasomerkinnät perustuvat kuusiportaiseen asteikkoon (A1-C2). Merkintä tarkoittaa kurssin tavoitetasoa.

Tavoitetasojen kuvaukset

- Jos et ole koskaan ennen opiskellut kieltä, valitse taso A1. Jos aikaisemmasta opiskelusta on pitkä aika ja asiat ovat unohtuneet, sinulle sopii taso A1 tai A2.

- Peruskoulun pitkän tai lukion lyhyen oppimäärän jatkoksi tai pitkän oppimäärän kertaamiseen sopivat keskitason kurssit, jotka on merkitty B1 tai B2

- Syventävän tason kurssit (B2-C1) sopivat jo vuosia kieltä harrastaneille tai maassa oleskelleille kielitaidon ylläpitämiseen ja syventämiseen.

Keneltä saan apua kurssin valinnassa?

Suunnittelijaopettaja Johanna Jokinen, p. 040 335 7006, johanna.jokinen(at)valkeakoski.fi
Tutustu myös kurssitarjottimeen, johon on merkitty kaikki kielikurssimme taitotasoittain: Valkeakoski-opiston kielikurssit 2017-2018.