Uutiset

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

20.05.2016 kello 08:07


Toimintamaksut
Korkeintaan neljän tunnin päivittäinen toiminta-aika 120 €/kk
Korkeintaan viiden tunnin päivittäinen toiminta-aika 140 €/kk
Viisi tuntia ylittävä päivittäinen toiminta-aika 160 €/kk

Jos toimintapäiviä on enintään 10 pv kuukaudessa, peritään puolet maksusta. Perhe sitoutuu toimintapäivien lukumäärään lukukaudeksi kerrallaan. Päivien lukumäärää voi perustellusta syystä vaihtaa kerran lukukaudessa. Muutosta haetaan kirjallisesti ja se tulee voimaan ilmoituskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Poissaolot
Maksusta peritään puolet jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksuvapautus
Maksuvapautusta on haettava kirjallisesti. Maksuvapautus voidaan myöntää sen kuukauden alusta kun hakemus on vastaanotettu. Maksuvapautus voidaan myöntää lapsen erityishuolto-ohjelman perusteella tai perheen tulojen perusteella.

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset (brutto) ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Maksuvapautusta määrättäessä käytettävät tulorajat ovat:Perheen koko

    Maksuton


    Tuloraja €/kk

2

1403

3

1730

4

2053

5

2191

6

2328Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.


 

Näytä kaikki tiedotteet »