Teatteri-ilmaisun koulu | Valkeakoski-opisto 2017
          

Mikä on teatteri-ilmaisun koulu?

Teatteritaiteen perusopetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja suunnitelmallista opetusta. Voimassaoleva opetussuunnitelma on otettu käyttöön 2015. Opetus tukee oppilaan omaa kehitystä ja antaa valmiudet ymmärtää teatterin taiteellista luomisprosessia ja teatteria taidelajina. Teatteritaiteen opiskelu on yhdessä toimimisen iloa ja hauska harrastus, joka rohkaisee ilmaisemaan itseään ja antaa esiintymiskykyä ja valmiuksia, joista on hyötyä monien eri ammattialojen opintoihin hakeutumiseen.


Opintojen rakenne

Koulussa voi opiskella valmentavia opintoja, teatteritaiteen perusteiden opintokokonaisuudet 1-6 ja työpajaopintojen opintokokonaisuudet 7-8- ja 9-10.
Teatteritaiteen yleisen oppimäärän päättötodistuksen oppilas saa, kun opintovuosia on kertynyt 8 ja osallistumistunteja yhteensä 710 oppituntia. Oppilas voi pyytää myös osallistumistodistuksen kesken opintojen.

Pääkirjasta saat lisää tarpeellista tietoa koulun toiminnasta, mm. opettajien yhteystiedot.

Lukuvuoden 2017 - 2018 kurssit

Miten oppilaaksi päästään?

Teatteri-ilmaisun opinnot voi aloittaa  6-vuotiaana, mutta mukaan pääsee myös myöhemmin kouluikäisenä.
Keväällä on yhteinen taiteen perusopetuksen haku. Oppilaaksi voi hakeutua toukokuussa ja elokuussa pidettävillä tutustumistunneilla.

Missä teatteri-ilmaisun koulu toimii?

Teatteri-ilmaisun koulu toimii Valkeakoskella opistorakennuksen kellarisalissa (Kauppilankatu 2) ja Pälkäneellä yhteiskoulun auditoriossa (Koulutie 13).

Lisätietoja antaa koulun vastuuopettaja Annina Ärölä, p. 040 335 7016.

Teatteri-ilmaisun koulun facebook sivu ja instagram: @teatteri_ilmaisun_koulu