Tilastotietoa

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Perusopetus  >  Tyryn koulu  >  Tilastotietoa
Oppilastilastoja
 • Tyryn koulun oppilasmäärä on lukuvuoden alussa syksyllä 2018 yhteensä 360 oppilasta, joista tyttöjä 199 (= 55 %) ja poikia 161 (= 45 %)
 • Erityisoppilaan statuksella on syksyllä 2018 yhteensä 16 oppilasta (= 4,4 % oppilasmäärästä) ja tehostetun tuen statuksella 48 oppilasta (= 13,3 % oppilasmäärästä)
 • Kuljetusoppilaita on syksyllä 2018 yhteensä 59 (= 16.4 % oppilasmäärästä)
Yhteishakutilasto keväältä 2018
 • Tyryn koulun oppilaista 1. hakutoiveenaan pyrki Valkeakosken lukioon 61 oppilasta (= 46 %)
 • Tyryn koulun oppilaista 1. hakutoiveenaan pyrki muuhun lukioon 8 oppilasta (= 6 %)
 • Tyryn koulun oppilaista 1. hakutoiveenaan pyrki Valkeakosken ammattiopistoon 49 oppilasta (= 37 %)
 • Tyryn koulun oppilaista 1. hakutoiveenaan pyrki muuhun ammattiopistoon 13 oppilasta (= 10 %)
 • Tyryn koulun oppilaista 2 ei hakenut kevään yhteushaussa (= 2 %)
Jatkokoulutustilasto syksyltä 2017
 • Keväällä 2017 peruskoulusta päässeiden 9. luokkalaisten sijoittuminen jatkokoulutukseen:
 • Valkeakosken lukioon pääsi 61 (= 52 %) Tyryn 9. luokkalaisista
 • Muuhun lukioon pääsi 6 (= 5 %) Tyryn koulun 9. luokkalaisista
 • Valkeakosken ammattiopistoon pääsi 39 (= 33 %) Tyryn koulun 9. luokkalaisista
 • Muihin ammattiopistoihin pääsi 9 (= 8 %) Tyryn koulun 9. luokkalaisista
 • Muuhun ammatilliseen koulutukseen pääsi 2 (= 2 %) Tyryn koulun 9. luokkalaisista
 • Ilman paikkaa yhteishaussa jäi 1 (= 1 %) Tyryn koulun 9. luokkalaisista
 • Yhteishaussa ei hakenut minnekään 0 (= 0 %) Tyryn koulun 9. luokkalaisista
 • Jatkokoulutuksesta ei tietoa / opiskelu keskeytynyt 0 (= 0 %)
Arviointitilastoja (lukuvuosiarviointi) keväältä 2018
 • Tyryn koulun keskiarvojen keskiarvo oli 8,01
 • 7. luokkalaisten keskiarvojen keskiarvo oli 7,87
 • 8. luokkalaisten keskiarvojen keskiarvo oli 8,15
 • 9. luokkalaisten keskiarvojen keskiarvo oli 7,97
 • Tyttöjen keskiarvojen keskiarvo oli 8,32
 • Poikien keskiarvojen keskiarvo oli 7,65
 • Käytösnumerojen keskiarvo oli 8,09
Arviointitilastoja (väliarviointi) joululta 2017
 • Tyryn koulun keskiarvojen keskiarvo oli 7,95
 • 7. luokkalaisten keskiarvojen keskiarvo oli 7,93
 • 8. luokkalaisten keskiarvojen keskiarvo oli 8,06
 • 9. luokkalaisten keskiarvojen keskiarvo oli 7,88
 • Tyttöjen keskiarvojen keskiarvo oli 8,24
 • Poikien keskiarvojen keskiarvo oli 7,62
 • Käytösnumeroiden keskiarvo oli 8,04
Opettajatilastoja
 • Tyryn koulun kirjoissa on syksyllä 2018 yhteensä 34 opettajaa
 • Opettajista on naisia 22 (= 65 %) ja miehiä 12 (= 35 %)
 • Opettajien ikäjakauma on <30v 0 hlöä (= 0%); 30-39v 12 hlöä (= 35%); 40-49v 9 hlöä (= 26%); 50-59v 9 hlöä (= 26%) ja >60v 5 hlö (= 15%)
 • Tyryn koulun opettajista muodollisesti päteviä on 33 (=  97 %)
 • Tyryn koulussa opettaa omien opettajien lisäksi kuusi toisen koulun kirjoissa olevaa opettajaa
Opetusryhmätilastoja syksyltä 2018
 • Opetusryhmien laskennallinen keskikoko lv. 2018-19 on 17 oppilasta
 • 7. luokkalaisten ryhmien laskennallinen keskikoko lv. 2018-19 on 18 oppilasta
 • 8. luokkalaisten ryhmien laskennallinen keskikoko lv. 2018-19 on 14 oppilasta
 • 9. luokkalaisten ryhmien laskennallinen keskikoko lv. 2018-19 18 oppilasta
 • Suurin opetusryhmä lv. 2018-19 on 7.lk tyttöjen liikunnan ryhmä, jossa on 28 oppilasta
 • Pienin opetusryhmä lv. 2018-19 on 7-9 luokkien yhteinen UO:n ryhmän 3 oppilasta
Koulutarviketilastoja vuodelta 2018
 • Oppikirjoihin käytetään rahaa n. 112 euroa / oppilas
 • Toimisto- ja koulutarvikkeisiin käytetään rahaa n. 23 euroa / oppilas
 • Muuhun materiaaliin käytetään rahaa n. 15 euroa / oppilas

Viimeksi muokannut: Marko Tuominen, 2.7.2018 12:27