Oppilaskunta

Koulussamme toimii oppilaskunnan edustajana oppilaskunnan hallitus, jonka jäseninä on oppilaiden vaaleilla valitsemat edustajat jokaisesta luokasta.