Säännöt ja käytänteet

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Perusopetus  >  Roukon koulu  >  Säännöt ja käytänteet

Järjestyssäännöt Koulussamme noudatetaan hyviä tapoja ja lakeihin perustuvia ohjeita. Lisäksi annetaan erityisiä sääntöjä: 1.§ KÄYTTÄYDYN ASIALLISESTI KOULUSSA JA KOULUMATKOILLA

·         En kiusaa ketään, enkä tue kiusaamista. Osallistun koulumme yhteishengen kehittämiseen olemalla kaikille kohtelias ja ystävällinen.

·         Poistun oppitunnilta tai koulualueelta vain luvan saatuani

·         Siirryn ulos välitunneille viivyttelemättä. En osallistu leikkeihin, joista voi syntyä vaaratilanteita.

·         Liikun ja käyttäydyn koulutiloissa rauhallisesti. Huolehdin, että omasta toiminnastani ei aiheudu haittaa tai vaaraa muille henkilöille tai kiinteistölle.

·         Ruokailussa noudatan hyviä ruokailutapoja.

·         Noudatan koulun koko henkilökunnalta saamiani ohjeita. 2.§ HUOLEHDIN TEHTÄVISTÄNI JA TAVAROISTANI

·         Pidän hyvää huolta koulutavaroistani ja koulun omaisuudesta. Käsittelen opetusvälineitä ja muuta koulun välineistöä asiallisesti. Pidän ympäristöni siistinä.

·         Jätän toisten omaisuuden rauhaan.

·         Olen tietoinen, että joudun korvaamaan tahallisesti tai huolimattomuudestani aiheutuneet vahingot. Tiedän myös, että koulu ei korvaa kadonneita tai koulussa rikkoutuneita tavaroitani. 3.§ ANNAN KAIKILLE KOULUSSAMME TYÖSKENTELEVILLE TYÖRAUHAN

·         Tiedän, että jokaisella on oikeus rauhalliseen ja turvalliseen työskentely-ympäristöön ja toimin sen mukaan.

Näiden sääntöjen rikkomisesta seuraa koulumme opetussuunnitelman mukainen rangaistus tai menettely.

Tarkentavia käytänteitä

Koulumatkat ja kouluun tulo
Polkupyörät
Kouluun pyöräillessä käytetään kypärää. Pyörät säilytetään telineissä. Pyörätelineillä ei oleskella.

Sisälle tulo
Kouluun tullessa reppuja ja muita tavaroita ei tuoda etukäteen sisälle, ellei opettaja ole antanut siihen lupaa. Sään edellyttäessä voidaan aamulla ennen koulun alkua tulla ala-auloihin lämmittelemään (pakkasraja -15C). Kuljetusoppilaat voivat viettää mahdollisen odotustuntinsa koulun sisätiloissa erikseen sovitussa tilassa. Iltapäiväodotusten ajaksi järjestetään oppilaille tarvittaessa valvonta.

Poissaolot
Huoltajien toivotaan ilmoittavan koululle oppilaan äkillisestä poissaolosta mahdollisimman pian, mielellään jo ensimmäisen poissaolopäivän aikana. Näin on hyvä toimia oppilaan turvallisuuden takia.
Oppilaan koulunkäynnin kannalta on tärkeää, että perheiden lomamatkat sijoittuisivat mahdollisimman pitkälle koulun lomien ajalle. Anomuslomakkeen oppilaan vapauttamiseksi koulunkäynnistä saa opettajalta.
Vanhemmat ovat velvollisia huolehtimaan oppilaan oppimisen etenemisestä omien lomien aikana.

Työrauha
Luokassa toimitaan siten, että jokaisella on työrauha.

Koulutarvikkeiden hukkaaminen
Kadonneen tai turmeltuneen kirjan, vihon tms. tilalle ei anneta uutta, vaan huoltaja hankkii uuden tilalle.

Tunnin päättyminen
Oppitunti kestää vähintään 45 min ja sen päättymisen ilmoittaa opettaja. Koulupäivän tunteja voidaan pitää yhteen ilman lepotaukoa, jolloin kaksoistunnin pituus on 90 min. Lukujärjestysmuutoksesta informoidaan huoltajaa.


Tekemättömät kotitehtävät
Opettaja voi jättää oppilaan valvottuna tekemään tekemättömiä kotitehtäviä enintään yhdeksi tunniksi koulupäivän jälkeen. Asiasta ilmoitetaan huoltajalle.

Kokeiden ja arviointien näyttäminen
Oppilaan kokeet ja arvioinnit käytetään huoltajien nähtävänä kotona.

Välituntialue
Oppilaiden on välitunnilla pysyttävä välituntipihalla valvojan näköpiirissä. Välitunnit vietetään ulkona kelillä kuin kelillä. Erityistapauksissa käytännöstä voidaan poiketa opettajan luvalla.

Turvallisuus
Välitunnilla pelataan vain sellaisia pelejä ja leikkejä, joissa ei ole vaaraa vahingoittaa toisia. Välitunnilla töniminen ja kampittelu on kielletty. Jalkapalloa pelataan vain pihan hiekka-alueilla ja laukaisuseinän luona. Mailoja ei välituntisin käytetä. Lumipallojen heittely on sallittu vain laukaisuseinää kohti riittävän läheltä.
Välituntivalvonta suoritetaan opettajien toimesta välituntivalvontalistan mukaan. Avustaja tai harjoittelija voi avustaa valvonnassa.

Välitunnin päättyminen
Välitunneilta siirrytään kellon soitua viivyttelemättä tunneille.

Istutukset
Istutusalueilla ei oleskella eikä puissa roikuta eikä niitä revitä.


Ruokailu
Hyvät tavat
Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja. Hyviin tapoihin kuuluu maistaa kaikkia ruokia. Kädet pestään huolella ennen ruokailua.
Suomen Hammaslääkäriliitto suosittelee ksylitolin käyttöä ruokailun jälkeen. Oppilaat voivat käyttää ksylitolipastilleja ruokailun jälkeen.

Ruoan ottaminen
Ruokaa otetaan sen verran kuin varmasti jaksetaan syödä.

Pöytien siistiminen
Luokkien ruokailujärjestäjät pyyhkivät pöydät ruokailun jälkeen.

Liikuntatunnit
Liikuntatuntia edeltävä välitunti vietetään pihassa välituntialueella.

3.-6.luokat: Välitunnin päätyttyä siirrytään ulkokautta pukuhuoneisiin vaihtamaan liikuntavarusteet. Ulkokengät jätetään siistiin riviin alakäytävään. Liikuntapaikoille saa siirtyä vasta opettajan annettua luvan.

Liikuntatuntien jälkeen peseydytään. Oppilaalla tulee olla liikuntapäivinä mukana asian ja säänmukainen liikuntavarustus, riittävät vaihtovaatteet ja pyyhe. Sisäliikunnassa on suositeltavaa käyttää sisätossuja. Peseytymisen jälkeen oppilaat voivat tarvittaessa kuivatella välitunnin pukuhuoneissa tai opettajan luvalla luokassa. Erityistapauksissa opettaja voi antaa ohjeen poiketa käytännöstä (aikataulu, yksöistunnit talvella, tunnin erityisohjelma, sairaus jne.) Sairaus osoitetaan lääkärin ja terveydenhoitajan todistuksella, myös huoltajan antama selvitys käy.

Esiopetus ja 1.-2.luokat toimivat liikuntatunneilla opettajan ohjeen mukaan.

Ulkoliikunnassa pakkasraja on -15 astetta. Pakkaslukema tarkistetaan ennen tunnin alkua koulun mittarista. Harkinnan pohjana voi käyttää myös muita sääolosuhteita (esim. myrsky, kaatosade, ukkonen jne.). Opettaja tekee päätöksen ulkoliikunnan toteuttamisesta.

Muuta huomioitavaa

Kielet
Valkeakosken alakouluissa opiskellaan 3.luokalla alkavana A1-kielenä englantia ja vapaaehtoisena 4.luokalla alkavana A2-kielenä saksaa. A2-kieli on vapaaehtoinen valintaan saakka. Oppilaalle liian raskaaksi käyneestä A2-kielestä voi anoa vapautusta koulun rehtorilta.

Julkaisulupa
Oppilasilmoituksen yhteydessä kysytään huoltajilta lupaa julkaista oppilaan nimeä, kuvaa ja tuotoksia koulun kotisivulla sekä tiedotusvälineissä. On tärkeää, että huoltajat käyvät asian läpi lapsensa kanssa, jotta lapset itse tietävät, voivatko he esiintyä esim. sanomalehden julkaisemissa jutuissa.

Pyörät ja omaisuus
Koulun pihassa on rajallinen määrä pyörätelineitä ja hienot pyörät vahingoittuvat helposti ahtaassa telineessä. Niinpä lähialueen oppilaiden toivotaan tulevan kävellen kouluun. Liikenneturvallisuuden vuoksi on myös toivottavaa, että 1.-2.luokkalaiset tulisivat kouluun jalkaisin. Pyöräillessä käytetään aina kypärää. Koulun lisärakennustyöt jatkuvat ainakin vielä syyslukukauden, joten rakentamiseen liittyvää liikennettä voi olla koulun läheisyydessä välillä runsaasti.

Oppilaat pärjäävät koulupäivän hyvin ilman kännykkää, sillä yhteydenoton kotiin voi tarvittaessa hoitaa koulun puhelimella. Jos jostain syystä oppilaan on välttämätöntä pitää puhelinta mukana, kodin pitää opastaa lasta pitämään kännykkä suljettuna tai äänettömällä. Koulu eikä kaupunki ei korvaa hajonneita tai kadonneita kännyköitä, polkupyöriä tai muita välineitä. Vahingonaiheuttaja on tekemisistään vastuussa, mutta tapausten selvittäminen voi olla mahdoton tehtävä.

Suuri osa uusista ja vanhoista oppikirjoista on kierrätyskirjoja ja ne kerätään keväällä oppilailta pois tulevaa käyttöä varten. Lainatavaraa käsitellään jopa vielä vastuullisemmin ja huolellisemmin kuin omaa.

Viimeksi muokannut: Marika Semi, 26.7.2016 14:36