Historiaa

Naakan koulun taustana on vanha kansalaiskoulu. Rinnakkaiskoulujärjestelmän päätyttyä 1970 - luvulla myös kansalaiskoulu siirtyi lopullisesti historiaan ja Naakan koulusta tuli tämän muutoksen myötä yksi Valkeakosken kolmesta yläasteesta. Uuteen koulumuotoon siirryttäessä koulutalon ongelmat lisääntyivät, sillä vanha Naakan koulu olisi tarvinnut mittavan saneerauksen. Toisena vaihtoehtona oli uuden koulun rakentaminen kaupunkialueen eteläosaan, jossa oli tuolloin oppilasmäärien kasvun painopiste. Uuden koulun rakentamista eteläiseen Raikkaan kaupunginosaan puolsi myös 1970 - luvun alussa toteutettu Sääksmäen kunnan liittäminen Valkeakoskeen.

Tuumasta toimeen. Naakan koulun uusi koulurakennus oli suunnitteilla vuodesta 1975 alkaen. Ennen kuin keväällä 1986 päästiin rakennustöihin, kaupungin päättävissä elimissä oli käyty kovaa kädenvääntöä hankkeesta. Laineet löivät ajoittain kovastikin. Taiston tuoksinassa perustettiin koti- ja kouluyhdistys NYKKY uutta koulutaloa ajamaan ja päättäjiä painostamaan. NYKKY on jatkanut toimintaansa edelleen, mutta kohteeksi on vaihtunut koulun sisäinen kehittäminen ja oppilaiden opiskelun tukeminen.

Uuden koulun rakennustyöt käynnistyivät 9.5.1986, ja erittäin nopean sekä tehokkaan urakoinnin tuloksena koulu luovutettiin tilaajalle 30.06.1987. Pitkä, 12 vuotta kestänyt suunnittelu huipentui 14 kuukautta kestäneisiin rakennustöihin. Koulurakennuksessa on tilavuutta 21 000 kuutiometriä. Kerrosalaa on kaikkiaan 4482 neliömetriä ja hyötypinta-ala on 3253 neliömetriä. Rakennuskustannukset olivat 23,3 miljoonaa markkaa ja ensikertaisen kalustamisen kustannukset 2,7 miljoonaa markkaa. Naakan yläaste oli valmistuessaan Valkeakosken uusin peruskoulu.

Naakan uusi koulu tehtiin neliluokkasarjaiseksi. Koulu suunniteltiin 300 oppilaan yläasteeksi. Rakennuksen pääsuunnittelija, arkkitehti Pekka Teittinen otti kiitettävästi huomioon yläasteen uuden tuntikehysjärjestelmän vaatimat tilatarpeet. Suurin osa koulun luokista on tarkoitettu 15 - 20 oppilaan opetusryhmille.

Suunnittelun keskeiseksi lähtökohdaksi otettiin tuonaikaisen opetusteknologian vaatimukset. Niinpä Naakan koulu oli valmistuessaan yksi Suomen nykyaikaisimmista. Tästä todistavat monet tutustumiskäynnit kunnista, joissa vastaavanlaisia hankkeita oli meneillään. Uusimpia teknisiä ratkaisuja oli kaksisuuntaisen videoverkon sijoittaminen kaikkiin luokkiin, mikä mahdollistaa mm. kuvan siirron eri luokkien välillä. Koulu liitettiin myös paikalliseen kaapelitelevisioverkkoon. Lisäksi jokaisessa luokassa on pikapuhelin helpottamassa yhteydenpitoa esim. kansliaan, terveydenhoitajalle tai oppilaanohjaukseen.

Erikoisopetustiloista on syytä mainita varustukseltaan nykyaikaiset kaksi opetuskeittiötä, kaksi teknisen työn luokkaa, jotka ovat uusimpien työturvallisuusmääräysten edellyttämässä kunnossa, 20 - paikkainen kielistudio sekä ajanmukaiset biologian ja fysiikka-kemian laboratoriot.

Koulu on liitetty vuonna 1996 kaupungin tietoverkkoon, ja yhteyden suuriin tietopankkeihin on avattu. Koulussa on kaksi tietokoneluokkaa, joissa molemmissa on 16 oppilaspaikkaa. Varustuksena on nykyaikaiset tietokoneet. Lisäksi kouluun on jälkeenpäin toteutettu oppimiskeskus, johon on sijoitettu tietokoneiden ja koulun käsikirjaston lisäksi viestintäopetusta tukeva editointilaitteisto. Kaikilla oppilailla on oma sähköpostiosoite.

Naakan koulutalo on toiminnallisesti jaettu äänekkään työskentelyn C -siipeen (kotitalous, musiikki ja tekninen työ) sekä A- ja B -siipiin, joissa sijaitsevat hiljaisempia olosuhteita edellyttävät reaaliaineiden, kielten ja matematiikan luokat. Näiden siipien alapuolella sijaitsevat G -siiven fysiikka-kemian sekä biologian opetustilat.

Hannu Viitaniemi

Viimeksi muokannut: Marko Tuominen, 13.6.2018 14:36