Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan edustajat valitaan lukuvuosittain vaaleilla, joihin ehdokkaat tekevät vaalimainokset. Ehdokkaaksi voi ryhtyä kaikki halukkaat. Vaalien alla järjestämme vaalitentin, jossa lapset esittävät kysymyksiä ehdokkaille. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan yksi edustaja jokaiselta luokka-asteelta. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee esiintulleita asioita, suunnittelee teemapäiviä, pohtii opettajakokoukseen esitettäviä uudistus- ja kehittämisehdotuksia ym.

Viimeksi muokannut: Jenni Vilkman, 9.8.2018 14:47