Oppilaskuljetukset

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Oppilaskuljetukset

Koulumatka mitataan lyhintä turvallista jalankulkukelpoista reittiä myöten kotiosoitteen portilta koulun portille.

Perusopetuslain mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on yli 5 kilometriä. Lisäksi Valkeakosken kaupunginhallituksen päätöksen perusteella esioppilailla sekä 1-3 vuosiluokan oppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on yli 3 kilometriä.

Vaikka edellä mainitut kilometrirajat ei täyty, voi perusopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla olla oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Näissä tapauksissa kuljetus myönnetään vain huoltajan hakemuksen perusteella korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Mainittuja tekijöitä arvioitaessa on oppilaan ikä suhteutettava matkareittiin, kuljettavan reitin kuntoon, tie- ja luonnonolosuhteisiin sekä muihin vastaaviin tekijöihin. Kun oppilaalle haetaan kuljetusetuutta, on asiasta oltava asiantuntijan lausunto, jossa tulee mainita myös suositellun kuljetuksen ajanjakso. Vaikeuden tai rasittavuuden vuoksi haettaessa tarvitaan psykologin tai lääkärin lausunto, josta selviää etuuden peruste ja välttämättömyys. Asiantuntijalausunto on suositus kuljetuksesta. Päätös maksuttomasta oppilas-kuljetuksesta tehdään tapauskohtaisesti.

Kuljetusetuuden vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä saattoavustus. Sitä voidaan maksaa erikseen sovittaessa halvimman julkisen kulkuneuvotaksan mukaan.

Pääsääntöisesti aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvilla oppilailla ei ole lain mukaan subjektiivista oikeutta maksuttomaan oppilaskuljetukseen. Oppilaat kulkevat toimintaan itsenäisesti tai kuljetuksista huolehtivat huoltajat.

oppilaskuljetusperiaatteet.pdf

oppilaskuljetushakemus.pdf (Jos et saa lomaketta auki, ota yhteyttä palvelusihteeri Heli Jokiseen.)

Oppilaskuljetusasioita hoitaa  palvelusihteeri Heli Jokinen, puh. 040 335 6205 tai heli.jokinen2@valkeakoski.fi.

Viimeksi muokannut: Sirpa Loponen, 16.9.2019 15:36