Vauvaryhmät

Vauvamuskari

Vauvamuskarit jakaantuvat pienten, n. 3 - 6 kk:n ikäisten ja isojen, n. 7 - 11 kk:n ikäisten vauvojen ryhmiin. Ryhmiä muodostetaan aina tarpeen mukaan myös kesken lukukauden. Aloittavista ryhmistä informoidaan musiikkiopiston nettisivulla sekä alueen neuvoloiden ilmoitustauluilla.

Vauvamuskariyhmässä lauletaan, lorutellaan, körötellään ja liikutaan vanhemman kyydissä, soitetaan, kuunnellaan, haistellaan ja maistellaan maailmaa kaikkien aistien kautta. Mitään musiikkitaitovaatimuksia ei ole  -  ei vanhemmalle eikä vauvalle! Jokaisen vanhemman oma ääni on lapselleen se maailman kaunein.

Vauvamuskarissa tuetaan varhaista vuorovaikutusta lapsen ja vanhemman välillä musiikillisin keinoin. Samalla herätetään tietoisuutta omasta kehosta, eri liikuntatavoista, ympäristöstä sekä muista ihmisistä. Perheryhmien sisällöt muuntuvat lasten kasvaessa: siinä missä pienimmät vauvat toimivat sylissä ja yhdessä vanhemman kanssa niin isommat vauvat konttaavat ja taapertavat jo omin jaloin aikuista karkuun.

Viimeksi muokannut: Anni Pietarila, 7.6.2019 8:27