Pikkusoittajat

6-vuotiaiden muskariryhmä

Pikkusoittajaryhmässä musisoidaan rytmi- ja kehosoittimin, djemberummuilla, ksylofoneilla sekä tutustutaan kanteleeseen, pianoon, viuluun, selloon sekä moneen muuhun soittimeen itse kokeillen ja kuunnellen. Ryhmässä opitaan musiikin peruskäsitteitä sekä rytmi- ja nuottimerkkejä – leikkiä ja luovuutta kuitenkaan unohtamatta. Tunnilla lauletaan, soitetaan, kuunnellaan, liikutaan, leikitään, improvisoidaan, opetellaan musiikillisia asioita ryhmässä ottaen huomioon lasten ikä- ja kehitysvaiheet. Pienet säestykset tuttuihin lauluihin antavat kokemuksen yhteissoitosta sekä sopivia musiikillisia haasteita. Kaikki toiminta nivoutuu kerroksellisesti yhteen ja pienistä sekä yksinkertaisistakin palasista muodostuu isompia, monimutkaisempia kokonaisuuksia.

Soittaminen ja liikkuminen harjaannuttavat sekä motoriikkaa että koordinaatiota. Myös keskittymiskyky ja työskentelytaidot kehittyvät. Yhdessä tekeminen tukee itseilmaisua ja eläytymiskykyä. Lapsi luo oman suhteensa musiikkiin ja saa matkaevääksi hyvän pohjan tulevalle musiikkiharrastukselle.Soitinkokeilua marimballa


Viimeksi muokannut: Anni Pietarila, 7.6.2019 8:27