Varhaisiän musiikinopetus

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Musiikkiopisto  >  Varhaisiän musiikinopetus
Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmät on tarkoitettu 0 - 6-vuotiaille lapsille. Opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää pienryhmäopetusta. Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmäjaot tehdään syntymävuosiperusteisesti.  

Valkeakosken musiikkiopiston muskarien tavoittena on mm.

  • tarjota onnistumisen ja ilon kokemuksia
  • opettaa musiikillisia valmiuksia ja taitoja
  • kehittää itseilmaisutaitoja ja luovuutta
  • tukea yksilöllistä sekä sosiaalista kasvua ja kehitystä turvallisessa pienryhmässä

Varhaisiän musiikinopetuksen työtavat ovat laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, liikkuminen, rytmiikka sekä erilaiset luovat toimintatavat (improvisointi, taideintegraatio, sadutus jne.). Opetus on osallisuutta tukevaa sekä jokaisen ryhmän ikä- ja kehityskauden huomiovaa. 


Muskariin lukuvuodeksi 2018 - 2019


Kevätlukukauden opetus alkaa 7.1.2019 alkavalla viikolla! 

Varhaisiän musiikinopetuksen eli muskariryhmien vapaille paikoille voi ilmoittautua   sähköisellä lomakkeella


Tiedustelut: Anni Pietarila 
Sähköposti: anni.pietarila  at.gif : 1 kB  valkeakoski.fi p. 040 335 7036Muskarissa ryhmän voimaa!Viimeksi muokannut: Anni Pietarila, 14.1.2019 21:00