Varhaisiän musiikinopetus

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Musiikkiopisto  >  Varhaisiän musiikinopetus

Muskariin ja musiikkivalmennukseen lukuvuodeksi 2019 - 2020


Muskarin ja musiikkivalmennuksen vapaille paik oille  voi ilmoittautua 1.8.2019 alkaen   sähköisellä lomakkeella


Tiedustelut: Anni Pietarila 
Sähköposti: anni.pietarila  at.gif : 1 kB  valkeakoski.fi p. 040 335 7036

Syyslukukauden opetus alkaa 12.8.2019 alkavalla viikolla. 

Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmät eli muskarit

Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmät on tarkoitettu 0 - 6-vuotiaille lapsille. Opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää pienryhmäopetusta. Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmäjaot tehdään syntymävuosiperusteisesti.  

Valkeakosken musiikkiopiston muskarien tavoittena on mm.

  • tarjota onnistumisen ja ilon kokemuksia
  • opettaa musiikillisia valmiuksia ja taitoja
  • kehittää itseilmaisutaitoja ja luovuutta
  • tukea yksilöllistä sekä sosiaalista kasvua ja kehitystä turvallisessa pienryhmässä

Varhaisiän musiikinopetuksen työtavat ovat laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, liikkuminen, rytmiikka sekä erilaiset luovat toimintatavat (improvisointi, taideintegraatio, sadutus jne.). Opetus on osallisuutta tukevaa sekä jokaisen ryhmän ikä- ja kehityskauden huomiovaa. 


Muskarissa ryhmän voimaa!Viimeksi muokannut: Tuula Koskinen, 16.9.2019 12:28