Varhaisiän musiikinopetus

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Musiikkiopisto  >  Varhaisiän musiikinopetus

Muskariin ja musiikkivalmennukseen lukuvuodeksi 2019 - 2020


Muskarin ja musiikkivalmennuksen kevätlukukauden täydennyshaku on päättynyt. Huhti-toukokuussa alkaa uusien oppilaiden haku, joten seuraa ilmoitteluamme!


Tiedustelut: palvelusihteeri Tiina Pelkonen
Sähköposti: tiina.pelkonen   at.gif : 1 kB  valkeakoski.fi p. 040 335 7032

Kevätlukukauden opetus alkaa  tiistaina 7.1.2020

Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmät eli muskarit

Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmät on tarkoitettu 0-6-vuotiaille lapsille. Opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää pienryhmäopetusta. Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmäjaot tehdään syntymävuosiperusteisesti.  

Valkeakosken musiikkiopiston muskarien tavoittena on mm.

  • tarjota onnistumisen ja ilon kokemuksia
  • opettaa musiikillisia valmiuksia ja taitoja
  • kehittää itseilmaisutaitoja ja luovuutta
  • tukea yksilöllistä sekä sosiaalista kasvua ja kehitystä turvallisessa pienryhmässä

Varhaisiän musiikinopetuksen työtavat ovat laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, liikkuminen, rytmiikka sekä erilaiset luovat toimintatavat (improvisointi, taideintegraatio, sadutus jne.). Opetus on osallisuutta tukevaa sekä jokaisen ryhmän ikä- ja kehityskauden huomiovaa. 
Viimeksi muokannut: Tuula Koskinen, 21.2.2020 8:25