Musiikin perusteet ja Musiikkitunti

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Musiikkiopisto  >  Opiskelu musiikkiopistossa  >  Musiikin perusteet ja Musiikkitunti

Musiikin perusteet ja Musiikkitunti

Musiikin perusteet (Mupe) aloitetaan Musiikkitunnilla, joka kuuluu kaikille opintonsa aloittaville sekä 1.–3.-luokkalaisille opintojaan jatkaville oppilaille. Musiikkitunti voi kestää oppilaan iästä ja valmiuksista riippuen vuodesta kolmeen vuoteen. Tämän jälkeen siirrytään Mutu 2- tai Mupe 2 -tunneille. Mutu-opettaja ja oma opettaja osaavat kertoa, kumpaan ryhmään ilmoittaudutaan. Musiikin perusteita voi opiskella aina tasolle 7 saakka, joka on musiikkiopiston viimeinen mupe. Näiden lisäksi myös aikuiset voivat opiskella mupea.

Musiikkitunnin ja musiikin perusteiden tarkoituksena on tukea instrumenttiopintoja ja opettaa erilaisia musiikillisia valmiuksia ja musiikin hahmottamista. Tämä tapahtuu musiikinteoriaa, säveltapailua ja historiaa opiskelemalla. Tunneilla pyritään käytännönläheisyyteen soiton, laulun ja oman tekemisen kautta.

Musiikin perusteiden ja musiikkituntien lukujärjestys kevääksi 2019 

Viimeksi muokannut: Tuula Koskinen, 28.1.2019 14:27