Historiaa

Oppilaitos  perustettiin vuonna 1957, jolloin syksyllä 1954 aloitettu Musiikinystävät ry:n Orkesterikoulu  päätettiin laajentaa Valkeakosken musiikkiopistoksi. Syntynyt musiikkiopisto toimi aluksi edelleen Valkeakosken Musiikinystävät ry:n hallinnassa. Keväällä 1958 sen hallinto kuitenkin itsenäistyi, kun perustettiin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys. Opiston johtajana aloitti Orkesterikouluakin alusta asti vetänyt kapellimestari Olavi Arrankoski. 

Musiikkiopiston perustaminen tuohon aikaan oli ennakkoluuloton  teko. Koko maassa oli vain vajaat parikymmentä musiikkiopistoa ja kokemuksia vastaavasta pienehköllä paikkakunnalla toimimisesta ei juurikaan ollut käytettävissä. 

Ensimmäisen kymmenen toimintavuoden ajan opiston oppilasmäärä oli keskimäärin 108. Oppilaat otettiin pääsykokeiden perusteella ja pyrkijöitä oli enemmän kuin aloituspaikkoja. Vuosikertomusta alettiin julkaista v:sta 1962 - 63 lähtien.

Lukuvuoteen 1973 - 74 tultaessa opiston oppilasmäärä oli noussut jo reilusti yli kahdensadan (231). Suureksi paisuneen toiminnan jatkaminen  Kannatusyhdistyksen voimin todettiin tuolloin vaikeaksi, koska toimintaa rahoitettiin  tilapäisten avustusten turvin. 

Vuoden 1973 lopussa kypsyi ajatus tarjota opistoa Valkeakosken kaupungille . Seuraavan vuoden ajan asiaa valmisteltiin ja opisto muuttui kunnalliseksi oppilaitokseksi vuoden 1975 alussa. Sen rehtorina jatkoi edelleen kapellimestari Olavi Arrankoski. 

Vuonna 1981 Arrankosken rehtorin työn jatkajaksi valittiin opiston opettaja Timo Pajuoja, joka hoiti tehtävää aina vuoteen 2001 asti. Pajuojan aikana opisto sai käyttöönsä asianmukaiset toimitilat Valkeakoskella ja opisto sai hänen toimeliaisuutensa ansiosta  myös Opetusministeriön myöntämän lakisääteisen valtionosuuden vuonna 1987. Sitä ennen, kunnallistamisen jälkeen, opisto oli saanut ainoastaan harkinnanvaraista valtionapua, joka oli n. 7 - 9 % menoista. 

1.9.2001 alkaen rehtorin viran haltijaksi valittiin musiikin maisteri, diplomipianisti, Kirsimarja Kiviruusu. 2000-luku oli uudistusten aikaa musiikkioppilaitoksissa. Uudet opetussuunnitelman perusteet ja sitä myötä uudet opetussuunnitelmat tulivat voimaan ja 70-luvulla luodut ohjelmistoluettelot uudistuivat myös. Laadunhallinta ja Virvatuli - arviointimalli otettiin käyttöön ja ryhmäopetuksen uudet muodot tulivat musiikkiopistoon. Erilaiset koulutukset ja rakenteiden uudistaminen ovat virkistäneet musiikkiopiston toimintaa uudella vuosituhannella. Pääsykokeet ovat mennyttä ja taiteen perusopetuksen pariin pääsy pyritään mahdollistamaan mahdollisimman monelle. Oppilasmäärä on vakiintunut: n. 400 perusopetuksen oppilasta ja reilut 250 varhaisiän musiikinopetuksen oppilasta eli muskarilaista. Henkilökuntaa on nelisenkymmentä.

1.8.2016 alkaen rehtorina toimii musiikin maisteri Sanna Saarinen.

Viimeksi muokannut: Sanna Saarinen, 3.1.2017 15:47