Erityismusiikkikasvatus

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Musiikkiopisto  >  Erityismusiikkikasvatus

Erityismusiikkikasvatus


Valkeakosken musiikkiopiston oppilaaksi ovat tervetulleita kaikki lapset ja nuoret. Erityismusiikkikasvatus on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on erityisiä vaikeuksia tai haasteita neur opsykiatrisesti,  motorisesti, kognitiivisesti jne. Taiteen perusopetuksen opetussunnitelma mahdollistaa yksilöllistämisen opettajan kanssa yhteistyössä. Toiminta pyritään soveltamaan sellaiseksi, että jokainen lapsi voi nauttia ja oppia musiikista omalla taito- ja  tavoite tasollaan. Tällä hetkellä on mahdollista hakeutua oppilaaksi joko erityisryhmään tai yksilöoppilaaksi. 


Erityislasten oma muskariryhmä

Erityislasten muskariryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on erityistä tuen tarvetta. Ryhmän koko pidetään pienempänä kuin muiden ryhmien, tunnille tullaan oman vanhemman kanssa.Pienessä ryhmässä voi keskittyä jokaisen lapsen erityistarpeisiin. Erityislasten muskarissa lauletaan, soitetaan, liikutaan, kuunnellaan - tehdään kaikkea musiikin parissa mitä muissakin ryhmissä. Erityisryhmässä jokaisen lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä voidaan tukea musiikin avulla. Pääpain on aina kuitenkin musiikin  oppimisessa.  Onnistumaan pystyy jokainen pieni ja iso omista lähtökohdistaan! Ryhmä tarjoaa myös erityislapsen perheelle kohtaamispaikan muiden, samankaltaisessa tilanteessa olevien perheiden kohtaamiseen. 

Tällä hetkellä erityisryhmä on kaikille lapsille, jotka tulevat ryhmään oman vanhemman kanssa. Isomman ja omatoimisemman erityislapsen osallistuessa "tavalliseen" ryhmään, j ossa  esim. oma vanhempi tai vaikkapa henkilök ohtainen avustaja  voi olla tarvittaessa avustamassa mukana. Valkeakosken musiikkiopiston muskariryhmiin ovat tervetulleita kaikki lapset!


Erityismusiikkikasvatuksen yksilötunnit 

Yksilöllistetty soitonopetus on tarkoitettu lapsille, jotka opettajan ja v näkemyksen mukaan hyötyisivät musiikin oppimisesta enemmän yksilötunnilla kuin ryhmässä. Omaa soitinta ei tarvitse välttämättä valita vaan soittotunti voi sisältää monipuolisesti musiikin parissa tekemistä - soittoa erilaisilla soittimilla, laulamista, liikkumista, improvisaatiota tai kuuntelua. Myös musiikkiteknologiaa voidaan hyödyntää tunneilla soittimien sijaan tai soittamista rikastamassa. Jokaiselle voidaan räätälöidä valmiuksia ja tavoitteita vastaava opetus. 

Musiikkitoiminta voi tarjota itsenäisen harrastuksen, tukea motorisissa haasteissa, edesauttaa kielenkehityksessä ja ennen kaikkea tarjota tärkeitä onnistumisen kokemuksia sekä oivalluksia.  Pääpain on aina kuitenkin musiikin  oppimisessa.  Jokainen voi olla muusikko! 


Lisätietoja voi kysellä: 

anni.pietarila @ valkeakoski.fi 

p. 040 335 7036 


img_0245.jpg : 2337 kB

Viimeksi muokannut: Anni Pietarila, 7.6.2019 8:26