Lukio ja taideaineopinnot

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Lukio  >  Opiskelu  >  Lukio ja taideaineopinnot

Taideaineopintojen hyväksiluku lukion oppimäärään

Valkeakosken Kuvataidekoulun, Musiikkiopiston, Käsityökoulun, Teatteri-ilmaisun koulun, Sanataidekoulun ja Baletti- ja liikuntakoulun kanssa on sovittu seuraavista periaatteista.

  • Taiteen perusopetusopinnot hyväksytään osaksi lukion oppimäärää, mikäli opinnot suoritetaan lukiovuosien aikana ja ne ovat taiteen perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia.
  • Yleisen opetussuunnitelman mukaisista opinnoista hyväksiluetaan tapauskohtaisesti enintään 3 kurssia (yhden vuoden aikana enintään 2 kurssia).
  • Laajan opetussuunnitelman mukaisista opinnoista tapauskohtaisesti enintään 6 kurssia (yhden vuoden aikana enintään 3 kurssia.
  • Opintojen hyväksiluku tapahtuu jälkikäteen todistusta vastaan (esim. lukuvuositodistus tai opintokirja).

Viimeksi muokannut: Tuija Ruuttunen, 14.6.2005 13:51