Lukio ja ammattitutkinto

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Lukio  >  Opiskelu  >  Lukio ja ammattitutkinto

Lukio-opintojen ja ammatillisten opintojen yhdistäminen vahvistaa jatko-opintovalmiuksia

Valkeakosken Tietotien lukio ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto tarjoavat yhteistyössä opinto-ohjelmia, joissa voi kätevästi yhdistää lukio-opinnot ja ammatilliset opinnot. Opintojen yhdistäminen on mahdollista kahdella tavalla.


Vaihtoehto 1: Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto


A)    Opiskelija suorittaa lukio-opintoja vähintään neljässä aineessa yhteensä 40 kurssia sekä ylioppilastutkinnon. Ylioppilaskirjoitusaineita ovat äidinkieli, englanti ja lyhyt matematiikka sekä ruotsi tai yhteiskuntaoppi tai psykologia. Opintoihin sisältyy ylioppilaskirjoitusaineiden lisäksi yksittäisiä liikunnan ja terveystiedon, kuvataiteen, fysiikan, kemian ja yhteiskuntaopin lukiokursseja.

B)    Opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkintoon vaadittavat opinnot (80 ov ammatillisia opintoja).

Opintojen kesto on kolme ja puoli vuotta. Kolme ensimmäistä vuotta opiskellaan Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston opiskelijana. Lukio-opintoja suoritetaan alla olevan kaavion mukaisesti. Kolmannen opiskeluvuoden päätteeksi opiskelijat saavat ammatillisen päättötutkinnon.

Viimeisenä neljäntenä lukuvuotena osallistuminen lukion kursseille on vapaaehtoista. Opinnot keskittyvät lähinnä ylioppilaskirjoituksiin valmentaviin opintoihin.


Vaihtoehto 2: Ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto sekä lukion päättötodistus


A)    Opiskelija suorittaa lukion oppimäärän. Se sisältää vähintään 75 kurssia, joista 47 (lyhyt matematiikka) tai 51 (pitkä matematiikka) on pakollisia. Lisäksi opiskelija suorittaa vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Loput ovat vapaasti valittavia yleissivistäviä tai ammatillisia kursseja. Opiskelija saa lukion oppimäärän suorittamisesta lukion päättötodistuksen.

B)    Opiskelija osallistuu ylioppilaskirjoituksiin vähintään neljässä valitsemassaan aineessa. Äidinkieli on pakollinen aine kaikille. Lisätietoa ja yksityiskohtaisempia ohjeita ylioppilaskirjoituksista saa alla olevasta linkistä.

Lisätietoa ylioppilaskirjoituksista


Lukio-opinnoista yleisesti


Lukio-opetus toteutetaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti. Ammatillista perustutkintoa lukion ohella suorittavilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla lukion opiskelijoilla. Osa lukio-opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti. Lisätietoa lukio-opinnosta ja lukion kursseista saa lukion opinto- ja kurssivalintaoppaasta, joihin voi tutustua alla olevasta linkistä.

Lukion opintotarjonta


Hakumenettely


Hakijan on täytettävä normaalit ammatillisen perustutkinnon ja lukion opiskelijan valintakriteerit. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on oltava vähintään 7,2. 

Jos opiskelija ei suorita lukion koko oppimäärää (vaihtoehto 1), hän hakeutuu opintojen alussa kevään yhteishaussa ensisijaisesti Valkeakosken ammattiopiston opiskelijaksi.


Oppilaitos ratkaisee opiskelijaksi nimeämisasian hakupapereiden ja mahdollisten asiantuntijalausuntojen perusteella ennen opiskelun aloittamista. Oppilaitoksella on oikeus evätä suoritusmahdollisuus, mikäli tiettyyn koulutusalaan tai -tutkintoon ei ilmoittaudu riittävästi hakijoita.Lisätietoja


Valkeakosken ammattiopisto
opinto-ohjaaja Hannele Valtonen
puh. 044-7061109 
hannele.valtonen  at.gif vaao.fi

Naakan 7-9 koulu
opinto-ohjaaja Elina Tikka 
puh. 040 334 6261
elina.tikka@edu.valkeakoski.fi

Valkeakosken Tietotien lukio
opinto-ohjaaja Maili Kulmala
puh. 040 335 6252
maili.kulmala at.gif edu. valkeakoski.fi

Tyryn 7-9 koulu
opinto-ohjaaja Outi Hakala
puh. 040 334 6331
outi.hakala  at.gif edu. valkeakoski.fiViimeksi muokannut: Maija Kuivasto, 1.2.2017 13:50