Kansainvälisyys

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Lukio  >  Opiskelu  >  Kansainvälisyys

Ulkomaanmatkat tarjoavat ikimuistoisia kokemuksia

Valkeakoski Campuksen kansainvälinen ilmapiiri ja erilaiset projektit HAMK:n ulkomaalaisten opiskelijoiden sekä lukion opiskelijoiden kesken tarjoavat mahdollisuuden suullisen kielitaidon vahvistamiseen ja kulttuuritiedon vaihtoon. Ulkomaalaisia opiskelijoita ja opettajia hyödynnetään myös lukion opetuksessa. opetus_ja_koulutus/lukio/matkalla.jpg

Opiskelijoillemme tarjotaan lukuvuosittain useita mahdollisuuksia osallistua ulkomaille suunnatuille matkoille.

Opiskelijoille järjestetään mm. Matkalla Euroopassa kursseja, joissa tutustutaan johonkin Euroopan maahan ja kulttuuriin. Osallistujat laativat opettajien kanssa matkasuunnitelman. Opiskelijat keräävät matkarahoja erilaisin hankintatoimin.

Kielten opettajat toteuttavat saksan, ranskan ja venäjän kielten opiskelijoille suunnattuja ulkomaanmatkoja kohdemaahan. Toiminnan tavoitteena on kannustaa opiskelijoita vieraiden kielten opintoihin.


European School Network

Tietotien lukio toimii myös aktviivisena jäsenenä verkostossa, jossa on mukana on noin 20 eurooppalaista lukiota noin 10 eri maasta. Lukiot tekevät aktiivista yhteistyötä järjestämällä opiskelijoilleen mahdollisuuden erilaisiin vaihto-ohjelmiin.Lisätietoa toiminnasta antavat lehtori Kati Uusitalo ja rehtori Jaana Leppä.

Tutustu verkoston kotisivuihin...

Viimeksi muokannut: Jaana Leppä, 15.1.2013 17:31