Opiskelijat

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Lukio  >  Opiskelijat
opetus_ja_koulutus/lukio/kuvia_2006/teema.jpg opetus_ja_koulutus/lukio/kuvia_2006/enkku.jpg


Aktiiviset opiskelijat ovat hyvän ilmapiirin tae


Kalenterivuoden alussa lukiomme opiskelijat valitsevat keskuudestaan edustajat, jotka muodostavat opiskelijakunnan hallituksen. Hallituksen tehtäviin kuuluu koulun ilmapiiristä ja viihtyvyydestä huolehtiminen. Kuluneella lukuvuodella hallitus on mm. järjestänyt lukuisia pienimuotoisia tapahtumia.

Hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti myös koulun kehittämistyöhön opiskelukäytänteisiin liittyvissä asioissa. Hallituksen nimeämät neljä opiskelijaedustajaa osallistuvat yhteistyöpalavereihin, joissa keskustellaan koulun käytänteistä. Tässä tehtävässä hallitus on onnistunut hyvin. Hallitus koordinoi myös opintososiaalisia tukitoimia, kuten käytettyjen oppikirjojen jälleenmyyntiä, sekä myöntää stipendejä ja avustuksia.

Hallituksen ohella lukiossamme toimii monia aktiivisia toimikuntia. Abiturientit muodostavat keskuudestaan penkkaritoimikunnan, joka vastaa penkkari ohjelman suunnittelusta ja toteuttamisesta. Vastaavasti toisen vuosikurssin opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat potkiaisohjelman omassa tomikunnassaan. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijatoimikunta on perinteisesti vastannut Wanhojen päivän iltatanssien tarjoiluista ja muista järjestelyistä.


Opiskelijakunnan hallitus 2018

Tamminen Saara (pj., kirjatori- ja liittovast., LOV ja kahoot, OPHE)

Nurminen Vihtori (varapj., Café)

Metsäpelto Emilia (siht., aamunavaus, Hip-Hop-emäntä, OPHE)

Ristola Iida (rahastonhoit.)

Backman Riku (äänipöytävast.)

Kallio Kea (bingo, LOV ja kahoot, Hip-Hop-emäntä)

Karhu Saana

Kolehmainen Mikko (Café, liikunta- ja campusvast., OPHE)

Kolu Jonne (bingo, aamunavaus)

Niemi Atte (bingo, LOV ja kahoot )

Peltola Matti ( Café, ilmoitustauluvast.)

Pöytäkivi Kasperi (bingo, aamunavaus)

Rahikainen Ellaliisa (Café)

Ylinen Jaakko (aamunavaus, nettivast.)

Ylömäki Camilla (OPHE)

Katso opiskelijakunnan hallituksen esittely.ppt

Viimeksi muokannut: Markku Milonoff, 16.1.2018 18:36