Tilastotietoa

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Lukio  >  Esittely  >  Tilastotietoa

Opiskelu kiinnostaa myös lukion jälkeen kerrokset.jpg

Tieotien lukiosta valmistuneista suurin osa, enemmän kuin valtakunnallisesti keskimäärin, hakeutuu jatko-opintoihin yliopistoihin tai ammattikorkeakouluihin. Noin joka viides jatkaa opintojaan muissa toisen asteen kouluissa. Vaille jatko-opiskelupaikkaa valmistuneista jää ani harva.

Lue lisää sijoittumisesta jatko-opintoihin ...

 

Menestystä ylioppilaskirjoituksissa

Myös ylioppilaskirjoituksissa Tieotien lukion opiskelijat menestyvät verrattain hyvin. Mikäli opiskelijoiden lähtötaso otetaan huomioon, lukiomme opiskelijat pärjäävät useissa aineissa keskimääräistä paremmin. Lisäksi koulumme opiskelijat kirjoittavat perinteisesti useita ylimääräisiä aineita.

Lue lisää ylioppilaskirjoitusten tuloksista ...