Projektit
Kuvataide- ja käsityökoulussa erilaiset projektit ovat osa koulun toimintaa, joita toteutetaan erilaisten yhteistyötahojen kanssa.  Monet viime vuosien projektit ovat liittyneet ympäristötaiteeseen ja kestävän kehityksen ajatuksiin.


Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen kehittämishanke Salvos
Hankkeesta tehdyn julkaisun voi ladata tästä:  Salvos-julkaisu_pdf


Salvos on Opetushallituksen tukema Emilin koordinoima taiteen perusopetuksen kuvataidekoulujen arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen kehittämishanke, joka toteutettiin vuosina 2016-2018. Hankkeessa mukana olivat Kuvataide- ja käsityökoulu Emil Valkeakoskelta, Lohjanseudun kuvataidekoulu, Lappeenrannan kuvataidekoulu sekä Taide- ja muotoilukoulu Taika Lahdesta. Hankkeen yhteistyökumppaneita toimivat Taiteen edistämiskeskus, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ja Kuvataidekoulujen liitto. Salvos-hankkeen piirin kuului noin tuhat lasta ja nuorta.

Salvos-hanke tutki arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen rajapintoja kuvataiteen keinoin ja kuvataiteen opetussuunnitelman perusteiden uusien tavoitealueiden lähtökohdista, joita ovat taidesuhde, visuaalinen lukutaito sekä osallisuus ja vaikuttaminen. Hankkeessa tutkittiin arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen pedagogiikkaa, opetussisältöjä ja työtapoja osana kuvataiteen opetusta.

Salvos-hankkeesta voit lukea enemmän hankkeen omilta sivuilta:  www.salvoshanke.wordpress.com

Hankkeella on myös omat fb-sivut, joilla on julkaistu lähes sata opettajien kirjoittamaa blogia arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksesta.

salvos_logo.jpg : 176 kB

tiilirakentelu_kiinan_muuri_projekti_2017-2018.pdf

Suomi 100 - Sadat muistot -kirjahanke


”Sadat muistot - Suomi 100"-teos sisältää sata senioreiden tarinaa. Kirjan kustansi Valkeakosken Kansalliset Seniorit. Kuvataide- ja käsityökoulu Emil vastasi kirjan kuvituksesta ja graafisesta taitosta. Kirjan ideana oli saattaa seniorien tarinat ja lasten kuvitus yhteen, jolloin teokseen saatiin eri sukupolvien välistä vuoropuhelua. Emilin 5 - 11-vuotiaat oppilaat tekivät kirjankuvitustehtäviä syyslukukauden 2016 aikana. Kirja julkaistiin syksyllä 2017 ja se oli valtioneuvoston hyväksymä virallinen Suomi100-projekti.

suomi_100.png : 12 kB kirjahanke_suomi100_oppilastyo.jpg : 529 kB


Seinätaideteokset-projekti


Kuvataide- ja käsityökoulussa toteutettiin monivuotinen projekti, jossa valmistettiin keramiikalaatoista seinätaideteoksia Valkeakosken kaupungin julkisiin rakennuksiin. .

Ensin vuoden 2012 Ceramega-tapahtumaan osallistuneet taiteilijat valmistivat keramiikan laattoja osaksi isoja yhteistaideteoksia. Tämän jälkeen Kuvataide- ja käsityökoulun oppilaat useiden eri opettajiensa johdolla valmistivat omia pienempiä laattojaan osaksi teoksia. Lisäksi kuvataideopettaja Pirkko Pajusen ohjauksessa, pienissä työpajoissa, laattoja pääsivät tekemään myös  muutamat päiväkotiryhmät, koululaisryhmät sekä osa kaupungintalon ja sivistystoimen henkilökuntaa.

Emilin seinätaideteoksia valmistui Valkeakoski-opistolle, Tyryn koululle, kaupungintalolle (kuvat), kaupunginkirjastolle, Palmurinteen päiväkotiin sekä Musiikkiopiston ja Kuvataidekoulun toimitiloihin (Valtakatu 20).

Yhteistyöprojekti Nuorisokeskus Pultin kanssa

Seinämaalaus ja ovimaalaus 2015 - 2016

Nuorisotoimi tilasi kuvataidekoulun oppilastyönä suurikokoisen maalausteoksen. Ideana oli tehdä teos vuorovaikutteisesti Nuorisotoimen nuorten kanssa. Nuoret toimivat yhteistyössä ja saivat mahdollisuuden vaikuttaa omien käyttötilojensa viihtyisyyteen ja suunnitteluun. Kuvataidekoulun nuoret saivat lisäksi kokemusta suurikokoisen teoksen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Ovimaalauksen kuviksi toivottiin aiheita biljardin, pleikkarin ja musiikin maailmoista. Kuvataidekoulun oppilaat ideoivat ja toteuttivat kuva-aiheet Nuorisotoimen tiloihin syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana. Nuorisotoimen nuoret jatkavat kuvia ”värityskirja tekniikalla” pidemmällä aikavälillä.

Seinämaalauksen aiheeksi Nuoristoimesta toivottiin weecee-logoja ja aihetta tytöt ja pojat.. Laaja-alaisen kuvataiteen työpajaryhmän oppilaat tekivät seinämaalauksen uuden nuorisotila Pultin kahteen seinään yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Tyttö- ja poikalogot muokkaantuivat nuorten käsittelyssä persoonallisiksi tyypeiksi. Osa hahmoista horjuttaa humoristisesti myös perinteisiä sukupuolirooleja. Projektin antina oli saada nuorten ajatuksia esille, valaista nuorille julkisen tilan seinämaalausprosessia ja tehdä yhteistyötä toisen tahon kanssa.

seinaprojekti-pultti_2015-1.jpg : 52 kB seinamaalaus_pultti_ovi_2015-16.jpg : 60 kB seinamaalaus_pultti_vihreaseina.jpg : 118 kB


Kino-Sampo-projekti

Kuvataidekoulussa toteutettiin maalausprojekti, jossa joukko piirustus-ja maalaustyöpajojen 12-14-vuotiaita oppilaita suunnitteli ja toteutti ryhmätyönä seinämaalauksia Kino-Sampo-elokuvateatterin sisääntuloportaikkoon. Maalausprojektissa Kuvataidekoulu teki yhteistyötä Valkeakosken Työväenyhdistyksen kanssa. Ensimmäiset seinämaalaukset maalattiin keväällä 2013.  Yhteensä maalauksia oli toteuttamassa 14  nuorta.  Syksyllä 2013 valmistuneessa teoskokonaisuudessa teemana oli elokuva ja viihde. Teoksen myötä nuoret pääsivät vaikuttamaan kaupunkikuvaan ja lähiympäristönsä viihtyvyyteen.Tilausmaalaus Valkeakosken Liikennekoululle


tilausmaalaus_liikennekoulu.jpg : 66 kB

Asiakaslähtöinen päättötyö Valkeakosken Liikennekoulun yritystilaan.

Valkeakosken kuvataidekoulun jatkotyöpajan 17-vuotias oppilas teki päättötyönä Tilausmaalauksen Valkeakosken Liikennekoululle keväällä 2012. Tilaustyö on ensimmäinen kuvataidekoulussa päättötyönä tehty asiakaslähtöinen teos. Maalauksen koko, värimaailma ja kuvasisältö oli tarkkaan määritelty Valkeakosken Liikennekoulun puolelta. Asiakaslähtöinen teos tuo päättötyöhön täysin toisenlaisen näkökulman tehdä taidekuvaa, kun tekijän täytyy ottaa huomioon ensisijaisesti asiakkaan mieltymykset. Valkeakosken Liikennekoulun toive värimaailman suhteen oli hyvin hillitty ja neutraali väriskaala sekä graafinen ja julistemainen ulkoasu. Maalaus on kooltaan 2m x 1m. Loppukatselmuksessa asiakkaat ottivat teoksen tyytyväisinä omakseen.


Muinaispolttotapahtumat Voipaalassa


poltto1.jpg : 62 kB poltto2.jpg : 56 kB poltto3.jpg : 64 kB


Valkeakosken kuvataidekoulussa on järjestetty keramiikan muinaispolttoja monen vuoden ajan Voipaalan taidekeskuksen ja Rapolan harjun välisessä soramontussa. Syksyn 2011 muinaispolttotapahtumaan osallistui kymmenen opintoryhmää Valkeakosken kuvataidekoulusta ja Valkeakoski-opistolta opettajiensa johdolla.

Muinaispoltossa maahan kaivettuun, noin kaksi metriä leveydeltään olevaan monttuun poltetaan ensin paksu hiillos. Hiilloksen päälle ladotaan kiviä kuin kiukaaseen. Saviesineet ladotaan röykkiöksi kivien päälle. Esineiden ympärille rakennetaan kotamainen keko puista. Keko puskee paksua savua ennen kuin syttyy kokonaan tuleen. Tulen annetaan palaa loppuun ja esineet saadaan kerättyä seuraavana päivänä.

Polttotapahtumassa voidaan tehdä myös mustasavustus. Mustasavustuksella saadaan esineisiin syvä musta väri. Kuivat esineet kääritään sanomalehteen ja esineet ladotaan metallisiin kurkkupurkkeihin. Purkkien suulle asetetaan sanomalehti ja purkki kumotaan tiilialustan päälle. Tuli sytytetään vähän kerrallaan nurkista ja sitä kasvatetaan aina purkkien yläpuolelle saakka. Samalla kun tuli kasvaa, ladottaan tiiliseinää suojaksi purkkien ympärille. Lopuksi purkit peitetään puilla. Tulen annettaan palaa loppuun ja esineiden jäähtyä seuraavaan päivään.

Valmiita esineitä esitellään perinteisesti kevätnäyttelyssä Voipaalan taidekeskuksessa.

Luopioisissa pysyvä keraaminen polkuteos


polku.jpg : 148 kB

Kesällä 2011 Muodonmuutoksia ry:n Maisema meissä-näyttelyyn, Luopioisissa, valmistui keraaminen Polku-teos, jonka toteuttamiseen osallistui Kuvataidekoulun oppilasryhmiä.

Teoksen savi saatiin lahjoituksena Lappilan tiilitehtaalta keväällä 2010.Savi piti vielä uittaa kunnolla vedessä, jotta se saattoi olla hyvää 6-vuotiaidenkin voimille.  Luokan lattialle levitettiin iso pressu. Jokaisella ryhmällä oli oma tontti poljettavaksi. Opittiin kunnioittamaan toisen toteuttamia jälkiä ja jatkamaan viereen uusilla jäljillä. Teoksen kuivattamisen jälkeen sitä raakapoltettiin koko kevään 2011 ajan. Laattoja tuli yli 180 ja ne numeroitiin kokoamisen helpottamiseksi.Toukokuun lopussa 2011 oli edessä teoksen pohjan tekeminen, kokoaminen ja lopullinen poltto paikan päällä Luopioisissa.

Ajatus työlle on polku muinaisuudesta tähän päivään. Ihminen on aina jättänyt itsestään jälkiä, joita myöhemmin elävät voivat tutkia. Teos jää pysyvästi Luopioisten pellolle ja se muuttuu aikojen kuluessa omassa tahdissaan.

Mukana Polku- keramiikkateoksen tekemisessä olivat kuvataidekoulun perusryhmiä, keramiikan työpajaryhmät ja jatkotyöpaja.

Kelhin seurantalon näyttämömaalaus-projekti

Sääksmäen maa- ja kotitalousseura ry. tilasi keväällä 2011 Valkeakosken kuvataidekoulun oppilailta Kelhin seurantalon näyttämön takaseinämaalauksen. Voipaalassa kokoontuva 9-11 –vuotiaitten ryhmä suunnitteli ja toteutti maalauksen opettajansa johdolla.


kelhi1.jpg : 28 kB images6.jpg : 9 kB kelhivoipaala4.jpg : 40 kB


 Oppilasryhmä kävi tutustumassa vuonna 1922 valmistuneeseen tilaan ja sai lainaksi Kalle Carlstedtin alkuperäiset sapluunat, joilla hän toteutti Kelhin koristemaalaukset 1930-luvulla. Sapluunoissa esiintyi kukka- ja nauha-aiheita, joukossa oli myös yksi ilvesaiheinen sapluunamalli. Suunnitelma piirrettiin samalla mittasuhteella kuin näyttämön takaseinäkin on. Kukin oppilas teki oman suunnitelman. Luonnokset leikattiin osiin ja niistä sommiteltiin yksi yhteinen suunnitelma. Suunnitelmassa esiintyi nyt kaikkien ilvekset ja koristekuviot yhtenä kokonaisuutena.

kelhivoipaala5.jpg : 71 kB

Maalauksen värit on valittu koristemaalauksien värien mukaan, jotta maalaus sointuisi tilaan. Kuvataidekoulun oppilaat sekoittivat itse värit koristemaalauksien mallin mukaan. Kuvataidekoulun ryhmä kävi maalaamassa teostaan Kelhissä muutaman opintokerran ajan. Oppilaille oli kunnia-asia tehdä oman kylän seurantalon näyttämömaalaus. On hienoa, että oppilaat pääsevät jatkamaan Kelhin sisätilan maalaamista paikallisen nimekkään taiteilijan jälkeen. Näin vaalitaan myös kulttuurin kestävää kehitystä.


Maailman pyörä- keramiikan yhteisteos


teos_maailmanpyora.jpg : 283 kB


Kuvataidekoululaisten tekemä iso yhteisteos Maailmanpyörä, halkaisijaltaan noin 2 metriä, oli esillä Työväen musiikkitapahtumassa kesällä 2010. Teoksen tekemiseen osallistui 6-16-vuotiaita perusopetuksen ja työpajojen oppilaita useista eri ryhmistä. Yhteensä tekijöitä oli 160.

Teoksen aihe nousi kestävän kehityksen teemasta, joka oli myös Työväen musiikkitapahtuman oheisteema vuonna 2010. Maailman pyörä teos käsitteli ilmastonmuutosta ja sen vaikutusta kasvien ja eläinten suojeluun.

Keramiikkateoksen keskustassa sijaitsivat suuri jäävuori ja tulivuori. Ympyrän kehällä kiersi suuri määrä erilaisia eläimiä ja kasveja. Jokainen teoksen toteutukseen osallistunut oppilas teki yhden kasvin tai eläimen osaksi teosta. Teoksen palat olivat siirreltävä leikki. Jääkarhu saattoi vaeltaa sademetsässä, ja kirahvi jäätiköllä. Teos kehotti suojelemaan ja säilyttämään luontoa monimuotoisena.

Teos, joka pyydettiin osaksi Työväen musiikkitapahtumaa, oli esillä myös kuvataidekoulun 30-vuotisjuhlanäyttelyssä keväällä 2010.

Musiikkitehdas - seinämaalausprojektiseinamaalaus1.jpg : 163 kB seinamaalarit.jpg : 168 kB

Valkeakosken kuvataidekoulun 17-vuotiaiden jatkotyöpaja-ryhmä toteutti seinämaalauksen betoniseinään Valkeakosken keskustassa. Seinämaalaus, kooltaan 10metriä x 5metriä, maalattiin kanavan isoon siltaan Myllysaaren museon pihalle katsovan sillan päätyyn. Kyseessä on Työväen Musiikkitapahtuman kuvataidekoululta pyytämä kuvitustyö.

Seinämaalauksen nimi on Musiikkitehdas. Musiikkitehtaan klariinetti-, huilu- ja saksofonipiipuista tupruaa musiikkia vaaleanpunaisena puhalluksena. Maalauksen alaosassa kultainen trumpettiputkisto tuo musiikkia piano-liukuhihnalle. C-kasettien nostalginen rivistö säestää suuren kaiuttimen ja Musiikkitehtaan keskusyksikön välissä.

Seinämaalaus on mietitty ympäristöönsä sijoittuvaksi. Maalausta vastapäätä tupruaa Tervasaaren piiput. Vieressä on Myllysaaren museon Vähäpuoli, jossa aloittaa nuorisotoimi ja toisella kyljellä Musiikkitapahtuman  toimistotila keltaisessa puutalossa. Maalaus puoltaa paikkaansa sekä nuorten tapahtumien lähellä olevana että Musiikkitapahtuman kuvituksena. Seinämaalaus jää paikalleen pysyvästi, kunnes kuluu aikaa myöten pois.

Seinämaalaus on myös osa kuvataidekoulun 30-vuotis juhlanäyttelyä, joka on esillä Voipaalan Taidekeskuksessa 3.5.-30.5.2010.


Taikatilukset - asuntomessuprojekti


taikatilukset_julkaisu.jpg : 115 kB taikatilus1.jpg taikatilus3.jpg
Taikatilukset-esite (pdf, 31,17 Mt)

 Taikatilukset - asuntomessuprojekti oli Valkeakosken kuvataidekoulun pääprojekti lukuvuonna 2006 -2009. Kuvataidekoulussa tehtiin oppilastöitä, joista koostuva näyttely esittäytyi Taikatiluksilla 10.7. - 9.8. 2009. Projektissa kuvataidekoulu teki yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa.

Kesän 2009 asuntomessuilla esillä ollut Taikatilukset-  teoskokonaisuus muodostui HAMK:in opiskelijoiden maisemasuunnitelman pohjalta rakennetusta puistosta, jossa oli esillä Valkeakosken kuvataidekoulun ja käsityökoulun oppilaiden tekemiä töitä messutapahtuman ajan.

Taikatilukset-projekti käynnistyi jo kesällä 2006 Valkeakosken kuvataidekoulun aloitteesta. Ideana oli toteuttaa asuntomessuille pieni lasten taidepuisto, jossa on messujen ajan esillä lasten ja nuorten tekemää taidetta.

Vuonna 2006 hankkeelle etsittiin sopiva viheralue Lintulan asuntomessualueelta yhteistyössä Valkeakosken kaavoitus- ja puistotoimen sekä asuntomessutoimiston kanssa.

Vuoden 2007 alusta projektiin pyydettiin mukaan Valkeakosken käsityökoulu sekä Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan maisemansuunnittelunosasto.

Syksyllä 2007 Lepaan maisemansuunnittelunosaston opiskelijaryhmä teki suunnitelmia Taikatilusalueeksi, ja yksi ehdotuksista valittiin toteutettavaksi.

Metsäsaari päätettiin säilyttää metsäisenä, kuitenkin muutamia teemoja, kuten polku, muuri, muinaisranta ja vesiaihe sinne lisäämällä. Maastotöistä  vastasi Valkeakosken kaupunki.

Elo-syyskuussa 2008 kuvataidekoulun oppilaat tekivät retkiä Lintulaan, Taikatiluksille. He tutustuivat alueeseen ja tekivät metsikköön pieniä taideteoksia savesta ja luonnonmateriaaleista, kuvasivat aluetta ja luonnostelivat tulevia messutöitä. Luonnon tutkiminen on virikkeellinen ja elämyksellinen lähtökohta mielikuvitukselle ja lapsen ilmaisulle.

retki.jpg


Syksyllä 2008 kuvataidekoulun keramiikan pajalla toteutettiin kukkaprojekti, jossa jokainen oppilas valmisti Taikatiluksille paperisavikukan. Projektiin osallistuivat myös käsityökoulun oppilaat. Lähes kaksisataa keramiikkakukkaa saivat värinsä erilaisista saviväri- ja lasitekerroksista.                              

teos1.jpg teos2.jpg


Taikatilusten oppilastyöt myötäilivät metsä-, ranta- ja kasviteemoja mielikuvituksen värittämänä. Osa töistä toimi itsenäisinä teoksinaan, osa ryhmissä teoskokonaisuuksina. Oppilastöitä toteutettiin prosessinomaisena työskentelynä erilaisten teemojen ympärillä itsenäisesti ja ryhmätöinä. Satu ja fantasia, oliot ja otukset majoineen siivittivät monien oppilastöiden aiheita.

Projektin puitteissa opetukseen liittyi monia opetussuunnitelmasta löytyviä taidekasvatuksellisia teemoja kuten esimerkiksi ympäristötaide, viherrakentaminen ja ympäristöestetiikka.  Lapset ja nuoret pääsivät konkreettisesti vaikuttamaan lähiympäristöönsä taiteen keinoin. Töiden tekemisessä painottui kolmiulotteinen työskentely, monipuolinen materiaalintuntemus esimerkiksi maalaaminen erilaisille materiaaleille kuten saveen, puuhun ja kankaalle. Teosten esilläolo ulkotilassa antoi haasteita näyttelyn rakentamiselle. Luonto ja metsä toimivat upeina puitteina näyttelylle ja oppilastyöt rakensivat installaatiomaisesti metsälle uusia merkityksiä.


tilus6.jpg

Pysyväksi pieneen virkistyspuistoon jää Hamkin opiskelijoiden suunnitelmaan viitaten kaikki, mikä on mahdollista ylläpitää kaupungin puistotoimiston puolesta. Tällaisia ovat ainakin tiilimurskalla päällystetty polku, alueelle tehdyt istutukset, kivimuuri, mahdollisesti pitkospuut. Oppilastöistä pysyväksi jää tiiliportti, jonka on suunnitellut ja toteuttanut kuvataidekoulun keramiikkatyöpajan oppilasryhmä. Messunäyttelyn jälkeen muut oppilastyöt kotiutuivat tekijöilleen.

Opetushallituksen rahoituksella Taikatilukset-projektista tehtiin julkaisu, joka ilmestyi Kuvataidekoulun 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi keväällä 2010.Taikatiluksiin liittyviä oheisprojekteja:

Taikatilusten pajumajakka

pajumajakka_kuva1.jpg pajumajakka_kuva2.jpg pajumajakka_kuva3.jpg

Valkeakosken kuvataidekoulun piirustus/maalaus-työpaja suunnitteli ja valmisti asuntomessujen Taikatilukset-alueelle pajumajakan. Majakan korkeus oli noin 4-5 metriä. Kokonaisuus muodostui punotuista moduuleista, jotka koottiin yhteen kesällä 2009 paikan päällä asuntomessualueella. Majakka sijaitsi Taikatilusten vettä kuvastavan viljapellon keskellä. Majakan seinämille kiinnitettiin piirustus-maalaus-työpajalaisten tekemiä naamioita ja kaiverruskuvia.

Taikatilusten tiiliportti

  (kuva: Henry Rantaniemi)

Valkeakosken asuntomessualueelle valmistui 26.10.2008 ensimmäinen julkinen taideteos, Taikatilusten tiiliportti. Portin päätekijät ovat Valkeakosken kuvataidekoulun 17-vuotiaat jatkotyöpajan oppilaat Heidi ja Linda Repo sekä Niina Veuro.  Nuorilla oli ainutlaatuinen mahdollisuus toteuttaa alueelle pysyvästi jäävä julkinen taideteos. Taikatilusten portti oli kuvataidekoulun erillishanke Taikatilus-alueelle. Maisemasuunnitelman yhteydessä Taikatilusten portin toteutuksessa haluttiin luottaa oman paikkakunnan nuorten osaamiseen. Päärahoitus hankkeeseen on saatu Opetushallitukselta. Tiilet porttiin lahjoitti Lappilan tiilitehdas.  Kuvataidekoulun oppilaat suunnittelivat portin, veistivät tiilet ja muurasivat ne paikan päällä Lintulassa. Portti sijaitsee Linnunradan ja Kaakkurinkaaren kulmassa ja jää pysyvästi alueelle. Aikemmin kuvataidekoulun oppilaat ovat tehneet julkisia taideteoksia mm. Valkeakosken linja-autoasemalle

Valokuvaus Workshop - Dreams of Flying

Valkeakosken kuvataidekoulun mediataiteen työpajojen oppilaat osallistuvat  valokuvaus-workshopiin Voipaalan Taidekeskuksessa lauantaina 27.9. 2008. Workshop oli englannin kielinen.  Aluksi Jan Von Holleben kertoi työskentelytavoistaan ja Backlight- näyttelyssä esillä olleista valokuvistaan, jonka jälkeen oppilaat työskentelivät kolmessa ryhmässä tehden teemasta valokuvan. Kuvassa olevan valokuvan tekivät Ella Salminen, Vilma Vainikka ja Saana Murtonen. Valokuvan lavastus ja kuvakulma rakennettiin Jan Von Hollebenin metodilla. Inspiraation lähteenä toimi nettivideo -Kahen kilon siika-

siika1.jpg : 47 kB

Viimeksi muokannut: Johanna Kivioja, 27.11.2018 16:51