Kuvataiteen opetus Valkeakoskella

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Kuvataide- ja käsityökoulu Emil  >  Kuvataiteen opetus ValkeakoskellaValkeakoski: kuvataidekoulu
Valkeakosken kuvataidekoulu, osana Kuvataide- ja käsityökoulu Emiliä,  järjestää kuvataiteen perusopetusta 5 - 18-vuotiaille valkeak oskelaisille lapsille ja nuorille. Valkeakosken kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1980, ja se on Suomen vanhimpia kuvataidekouluja.  

Kuvataidekoulun opetus pohjautuu Opetushallituksen hyväksymiin kuvataiteen laajan oppimäärän perusteisiin.Opetussuunnitelma 1.8.2018 lähtien

Kuvataidekoulun blogi

Kuvataideopinnoissa oppilas oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri osa-alueilla. Kuvataidekoulun opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Opetuksen sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan oppilaiden ikään ja kehitysvaiheisiin sopiviksi. Valmentavat kuvataideopinnot on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, perusopinnot  7 - 14-vuotiaille ja syventävät opinnot yli 14-vuotiaille. Tämän osion kuvat: Ari Suomalainen


Kuvataidekoulussa:

Oppilaan kuvallinen ilmaisukyky kehittyy ja syvenee vuosien kuluessa erilaisten ja monipuolisten tehtävien myötä. Niissä on oleellista sekä tekniikoiden oppiminen ja materiaalien ominaisuuksiin perehtyminen että kuvallisen ajattelun, loogisen päättelykyvyn, havaintokyvyn ja mielikuvituksen kehittäminen. Vähitellen oppilas löytää omat ilmaisulliset taipumuksensa ja kiinnostuksen kohteensa. Hän oppii myös syvällisemmin ymmärtämään ympäröivää todellisuutta. Tällainen opetus avaa ovia elinikäiselle taiteen harrastamiselle ja jatko-opintoihin pyrkimiselle.

Kuvataideopintojen opinpolku

Kuvataidekoulussa opiskellaan visuaalista kulttuuria. Oppilaille tulee tutuksi oma ja muiden kulttuurien taide ja taidehistoria sekä median välittämä kuvien maailma.