Käsityön opetus Valkeakoskella

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Kuvataide- ja käsityökoulu Emil  >  Käsityön opetus ValkeakoskellaValkeakoski: käsityökoulu
Käsityökoulussa annetaan laajan oppimäärän mukaistan käsityön taiteen perusopetusta.

Opetussuunnitelma 1.8.2018 lähtien


Emilissä käsityöopinnot voi aloittaa  6-vuotiaana ja niitä voi jatkaa aina 18-vuotiaaksi asti. Opetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen jatkuvaa.  Käsin tekemistä opitaan yhä syvemmin, kun materiaalit ja työtekniikat tulevat eteen aina haastavampina oppimistehtävinä.


tämän osion kuvat:Ari Suomalainen
Käsityön opetus perustuu oppilaan omakohtaisiin kokemuksiin, käsillä työskentelyyn sekä itseilmaisuun teoksia ja tuotteita tehden. Käsityöhön tutustutaan elämyksellisesti ja kannustetaan oppilasta iloitsemaan käsin tekemisen taidosta omassa elämässään. Häntä ohjataan arvostamaan omaa ja muiden työtä sekä käsityöllistä kulttuuriperintöä.

Käsityökoulussa tulevat tutuksi useat eri työtekniikat ja materiaalit, kuten esimerkiksi puu, metalli, paperi, savi, lasi, kankaat, villa jne. Materiaalituntemuksen ja kädentaitojen lisäksi opitaan mm. luonnontuntemusta, kulttuuri- ja taidehistoriaa, suunnittelun perusteita ja visuaalisen kulttuurin elementtejä.

Tavoitteena on antaa oppilaalle käsin tekemisestä laajapohjaiset tiedot, taidot ja asenteet, jotka tukevat lapsen kasvua, käsityön harrastamista ja antavat valmiuksia ammattiopintoihin pyrkimiseen.