Erityisruokavaliot päivähoidossa ja koulussa

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Kouluruokailu  >  Erityisruokavaliot päivähoidossa ja koulussa

Sairauksien hoitoon tarvittavat erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin selvityksen perusteella.
Lääkärin todistus toimitetaan neuvolan tai koulun terveydenhoitajalle.

Edellytyksenä erityisruokavalion  tarjoamiselle on, että lapsi noudattaa samaa ruokavaliota myös kotona.

Erityisruokavaliot tilataan päivähoidon/koulun keittiöltä erillisellä lomakkeella joko  " Selvitys erityisruokavaliosta" tai " Käytössä olevat ruoka-aineet". Vanhemmat täyttävät lomakkeen yhdessä terveydenhoitajan, lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa. (Sairauden hoitoon tarvittavasta erityisruokavaliosta tarvitaan aina myös lääkärin todistus, joka toimitetaan terveydenhoitajalle) 

Terveydenhoitaja toimittaa päivähoidossa olevan lapsen lomakkeen päivähoitoyksikköön, joka tiedottaa keittiötä. Kouluterveydenhoitaja  huolehtii koululaisen lomakkeen koulun keittiöön.

Ruoka-allergisen lapsen erityisruokavalioselvityksen tulee olla alle vuoden sisällä tehty lapsen tullessa päivähoitoon/ kouluun. Päivähoidossa olevan lapsen ruokavalio tulee tarkistaa vuosittain, koska monet ruoka-allergiat ovat ohimeneviä ja paranevat leikki-iässä. Kouluikäisen  allergiaruokavalio tarkistetaan 1-2 vuoden välein.

Uusien ruokien sopivuus tulee selvittää kotona. Kokeiluista tulee tiedottaa päivähoitopaikkaan ja kouluun. Vanhemmat voivat ilmoittaa ruokavalion laajentumisesta suoraan päivähoitopaikkaan ja sen keittiöön  tai koulun keittiöön.

Vanhemmat ovat tervetulleita tutustumaan päivähoitopaikan tai koulun keittiöön ja keskustelemaan lapsen  ruokavaliosta.  Tarvittaessa voidaan järjestää  yhteispalaveri vanhempien, päivähoidon/koulun sekä terveydenhoitajan tai ravitsemusterapeutin kanssa.

Erityisruokavaliota tarvitsevan lapsen vanhemmilla on velvollisuus ilmoittaa lapsen poissaolosta koulun keittiöön aamulla klo 8.00 mennessä. Mikäli erityisruokaa tarvitseva koululainen jättää ruoan syömättä viitenä peräkkäisenä päivänä, keittiö ei tämän jälkeen tarjoa ko. ruokaa vaan ruokavalion tarpeellisuus selvitetään uudelleen.

Erityisruokavalioiden kuvaus

Lomakkeet:


Viimeksi muokannut: Paula Nieminen, 20.1.2016 12:40