Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Kaupunkisuunnittelu kuuluttaa

11.12.2019 kello 06:00

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.12.2019 päättänyt rakennusjärjestyksen uusimisesta sekä seuraavista kaavoista:

Rakennusjärjestys : Rakennusjärjestys uusitaan. Kuulutetaan työ vireille ja nähtäville rakennusjärjestysluonnos sekä siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Tietolan kaavamuutos II : Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelialueella sijaitseva leikkialue lähivirkistysalueeksi, jolle osoitetaan ohjeellinen leikkialue. Samalla muutetaan korttelialueen rakennusaloja pysäköintijärjestelyjen parantamiseksi. Kuulutetaan nähtäville kaavaehdotus sekä tonttijako.

Päiväniemen ranta-asemakaava : Ranta-asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alueelle kaksi omarantaista lomarakennuspaikkaa sekä maa-ja metsätalousaluetta nykyisen leirikeskusalueen sijaan. Kuulutetaan nähtäville ranta-asemakaavan ehdotus.

Rakennusjärjestys ja kaavamateriaalit ovat nähtävillä 11.12.2019-24.1.2020 kaupungin internet-sivuilla ja kaupunkisuunnittelun aulassa kaupungintalolla osoitteessa Sääksmäentie 2. Mahdolliset mielipiteet ja kommentit/muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Valkeakosken kaupunki/kaavoitus, PL 20, 37601 Valkeakoski tai sähköpostilla kaavoitus@valkeakoski.fi

Lisätietoja kaupunkisuunnittelusta, p. 040 335 6043.

Valkeakoskella 11.12.2019

KAUPUNGINHALLITUS

 

Näytä kaikki tiedotteet »