Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Kuulutus asemakaavoista

27.11.2019 kello 06:00

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.11.2019 päättänyt seuraavista asemakaavoista:

Varsanhännän vaiheasemakaava : Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Varsanhännän sisäinen tie katualueeksi ja mahdollistaa näin määräalojen muodostaminen tonteiksi. Kuulutetaan nähtäville kaavaehdotus.

Vuohilahden ranta-asemakaava: Kaavan tavoitteena on kaavoittaa alueelle viisi uutta lomarakennuspaikkaa sekä maa- ja metsätalousaluetta. Kuulutetaan ranta-asemakaava vireille sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnos nähtäville.

Kaavamateriaalit ovat nähtävillä 27.11.2019 – 3.1.2020 kaupungin internet-sivuilla sekä kaupunkisuunnittelun aulassa kaupungintalolla osoitteessa Sääksmäentie 2, Valkeakoski. Mahdolliset mielipiteet, kommentit ja muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Valkeakosken kaupunki / kaavoitus, PL 20, 37601 Valkeakoski tai sähköpostilla kaavoitus@valkeakoski.fi

Lisätietoja kaavoitustoimesta, p. 040 335 6043.

Valkeakoskella 27.11.2019

KAUPUNGINHALLITUS

 

Näytä kaikki tiedotteet »