Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Kuulutus asemakaavoista

02.10.2019 kello 06:00

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.9.2019 päättänyt seuraavista asemakaavoista:

Päiväniemen ranta-asemakaava : Kaavatyön tavoitteena on kaavoittaa alueelle 2 omarantaista lomarakennuspaikkaa sekä maa-ja metsätalousaluetta nykyisen leirikeskusalueen sijaan. Ranta-asemakaava kuulutetaan vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtäville 2.10.-18.10.2019 väliseksi ajaksi.

Palmunrinteen asemakaavamuutos: Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa vanhan kunnalliskodin rakennuksen muuttaminen asumiskäyttöön, päivittää päiväkodin asemakaava vastaamaan nykyistä tilannetta sekä tutkia muun alueen soveltuvuus pientalovaltaiseen asumiseen. Kaavamuutos kuulutetaan vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 2.10.-18.10.2019 väliseksi ajaksi.

Antinkärjen kaavamuutos: Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuminen tontilla sekä tutkia viheryhteyden säilymisen mahdollisuudet, mikäli rannan lähivirkistysaluetta liitetään korttelialueeseen. Kuulutetaan nähtäville kaavaehdotus 2.10.-1.11.2019 väliseksi ajaksi.

Varsanhännän vaiheasemakaava : Vaiheasemakaavan tavoitteena on muuttaa Varsanhännän sisäinen tie katualueeksi ja mahdollistaa näin alueen määräalojen muodostaminen tonteiksi. Kaava laaditaan vaiheittaisena asemakaavan muutoksena, jota voidaan käyttää muutostarpeen kohdistuessa vain tiettyyn rajattuun asiakokonaisuuteen. Kuulutetaan nähtäville kaavaluonnos 2.10.-18.10.2019 väliseksi ajaksi.

Koivuniemen kaavamääräykset: Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelialueiden kaavamääräyksiä vastaamaan muuttuneita rakentamisen tarpeita. Korttelialueiden rajoja tai rakennusoikeuksia ei muuteta. Kuulutetaan nähtäville kaavaehdotus 2.10.-1.11.2019 väliseksi ajaksi.

Sointulankuja 5: Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa 1970-luvulla rakennetun asuinkerrostalon purkaminen ja uusien asuinkerrostalojen rakentaminen. Kaavamuutos kuulutetaan vireille ja sen osallistumis-ja arviointisuunnitelma sekä luonnos nähtäville 2.10.-18.10.2019 väliseksi ajaksi.

Kaavamateriaalit ovat nähtävillä kaupungin internet-sivuilla sekä kaupunkisuunnittelun aulassa kaupungintalolla osoitteessa Sääksmäentie 2, Valkeakoski. Mahdolliset mielipiteet, kommentit ja muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Valkeakosken kaupunki / kaavoitus, PL 20, 37601 Valkeakoski tai sähköpostilla kaavoitus@valkeakoski.fi

Lisätietoja kaavoitustoimesta, p. 040 335 6043.

Valkeakoskella 2.10.2019

KAUPUNGINHALLITUS

 

Näytä kaikki tiedotteet »