Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Avustukset v. 2019

01.03.2019 kello 08:00

Yhdistykset, järjestöt yms. voivat hakea avustusta perjantaihin 29.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Hakemus on osoitettava sille hallintokunnalle, jonka toimintapiiriin hakija katsoo kuuluvansa.
(Samaan tarkoitukseen voi hakea avustusta vain yhdeltä hallintokunnalta.)

Hallintokunnat:

Kaupunginhallitus,
Kaupunginkanslia, p. 040 335 6002

Sosiaali- ja terveyslautakunta,
Sosiaalinen toiminta p. 040 335 7387

 Koulutus- ja hyvinvointilautakunta,
(liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset)
Liikunta-avustukset p. 040 335 6801
Nuorisoavustukset  p. 040 335 6821
Kulttuuriavustukset p.  040 335 7020

Seuraavia hakemuksia voi tehdä ympäri vuoden. 

• kohdeavustus on haettava ennen hankkeen tai tapahtuman aloittamista.
• nuorisotoimen leiritoiminta-avustus 2 kk kuluessa kurssista tai leiristä
• liikuntatoimen koulutusavustus 29.11.2019 klo 15:00 mennessä

Avustushakemuksiin on liitettävä seuraavat jäljennökset:

- talousarvio- ja toimintasuunnitelma, josta tulee käydä ilmi avustettava toiminta
- toimintakertomus ja tilinpäätös
- tilintarkastajien lausunto
- ilmoitus yhteisön puheenjohtajasta, rahastonhoitajasta ja tilintarkastajista sekä pankkitilin numero 

Hakemuslomakkeita ja lisäohjeita saa www.valkeakoski.fi – sivuilta  Lomakkeet: Avustukset yhdistyksille  ja asioita hoitavan hallintokunnan toimistosta.

Hakemusten jättö:

Sähköisesti: kaupungin palvelimen verkkolomakkeella tai valkeakosken.kaupunki@valkeakoski.fi

Postitse: Valkeakosken kaupunki/ kirjaamo, PL 20, 37601 Valkeakoski
Kuoreen merkintä: avustusasiat + hallintokunta, jolle hakemus osoitetaan

Toimitus suoraan: Kaupungintalo, osoite Sääksmäentie 2 

Näytä kaikki tiedotteet »