Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Kuusitien asemakaavamuutos

06.02.2019 kello 06:00

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.1.2019 päättänyt seuraavan asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ehdotuksen asettamisesta nähtäville:

Kuusitien asemakaavamuutos: Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa viljelystontti kahdeksi erillispientalotontiksi ja suojaviheralueeksi. Asemakaavamuutos kuulutetaan vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus nähtäville 6.2. – 8.3.2019 väliseksi ajaksi.

Kaavamateriaalit on nähtävillä kaupungin internetsivuilla sekä kaupungintalolla kaupunkisuunnittelun aulassa.
Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Valkeakosken kaupunki / kaavoitus, PL 20, 37601 Valkeakoski tai sähköpostilla kaavoitus@valkeakoski.fi.

Lisätietoja kaavoitustoimesta, p. 040 335 6043.

Valkeakoskella 6.2.2019

KAUPUNGINHALLITUS 

Näytä kaikki tiedotteet »