Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Keskustan osayleiskaavan kehityskuvan ja Järvipolun asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtävilläolo

03.10.2018 kello 06:00

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.9.2018 päättänyt seuraavista kaavoista:

Keskustan osayleiskaavan kehityskuva:  Kehityskuva on julkisesti nähtävillä 3.10.-2.11.2018 välisen ajan. Kehityskuvaan liittyvä yleisötilaisuus järjestetään torstaina 25.10.2018 klo 17:30 kaupungintalon valtuustosalissa osoitteessa Sääksmäentie 2, Valkeakoski.

Järvipolun asemakaavamuutos:  Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kolme asuinpientalotonttia kahdeksi asuinpientalotontiksi parantaen kaupallista rakennettavuutta. Asemakaavamuutos kuulutetaan vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus nähtäville 3.10.-2.11.2018 väliseksi ajaksi.

Kaavamateriaalit on nähtävillä kaupungin internetsivuilla sekä kaupungintalolla kaupunkisuunnittelun aulassa.
Mahdolliset mielipiteet ja kommentit tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Valkeakosken kaupunki / kaavoitus, PL 20, 37601 Valkeakoski tai sähköpostilla kaavoitus@valkeakoski.fi.

Lisätietoja kaavoitustoimesta, p. 040 335 6043.

 

Näytä kaikki tiedotteet »