Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Tilhenkadun asemakaavamuutos

07.03.2018 kello 06:00

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.2.2018 päättänyt seuraavan asemakaavamuutoksen vireilletulosta, sekä sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville:

Tilhenkatu: Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa jo kaavoitettua korttelirakennetta vastaamaan tonttikysyntää, sekä muodostaa suojaviheralue mahdollista meluvallia varten.

Kaavamateriaali on nähtävillä 7.-23.3.2018 kaupungin internetsivuilla sekä kaupungintalolla kaupunkisuunnittelun aulassa.
Mahdolliset mielipiteet ja kommentit tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Valkeakosken kaupunki / kaavoitus, PL 20, 37601 Valkeakoski tai sähköpostilla kaavoitus@valkeakoski.fi.
Lisätietoja kaavoitustoimesta, p. 040 335 6043. 

Näytä kaikki tiedotteet »