Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Avustukset v. 2018 yhdistyksille, järjestöille ym.

28.02.2018 kello 08:00

Yhdistykset, järjestöt yms. voivat hakea vuoden 2018 kunnallista avustusta
torstaihin 29.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Hakemus on osoitettava sille hallintokunnalle, jonka toimintapiiriin hakija katsoo kuuluvansa.
(Samaan tarkoitukseen voi hakea avustusta vain yhdeltä hallintokunnalta.)

Hallintokunnat:
Kaupunginhallitus,
Kaupunginkanslia, p. 040 335 6002

Sosiaali- ja terveyslautakunta,
(sosiaalinen toiminta)
Sosiaali- ja terveyskeskus/hallinto, p. 040 335 7387

Koulutus- ja hyvinvointilautakunta,
(liikuntayhdistysten perusavustus ja nuorisoyhdistysten yleisavustus)
Liikuntatoimisto, p. 040 335 6801
Nuorisotoimisto, p. 040 335 6821

(kulttuuritoiminta ja tiede)
Kulttuuritoimisto, p. 040 335 7020

Seuraavia hakemuksia voi tehdä ympäri vuoden:

• kohdeavustuksia kaikilta em. aloilta. Kohdeavustukset on haettava ennen hankkeen tai tapahtuman toteutumista.
• nuorisotoimen leiritoiminta-avustus 2 kk kuluessa kurssista tai leiristä
• liikuntatoimen koulutusavustus 30.11.2018 klo 15:00 mennessä

Avustushakemuksiin on liitettävä seuraavat jäljennökset:
- talousarvio- ja toimintasuunnitelma, josta tulee käydä ilmi avustettava toiminta
- toimintakertomus ja tilinpäätös
- tilintarkastajien lausunto
- ilmoitus yhteisön puheenjohtajasta, rahastonhoitajasta ja tilintarkastajista sekä pankkitilin numero

Hakemuslomakkeita ja lisäohjeita saa www.valkeakoski.fi –sivuilta ( Lomakkeet: Avustukset yhdistyksille)  ja asioita hoitavan hallintokunnan toimistosta.

Hakemusten jättö:
Sähköisesti: kaupungin palvelimen verkkolomakkeella tai valkeakosken.kaupunki@valkeakoski.fi

Postitse: Valkeakosken kaupunki/ kirjaamo, PL 20, 37601 Valkeakoski
Kuoreen merkintä: avustusasiat + hallintokunta, jolle hakemus osoitetaan

Toimitus suoraan: Kaupungintalo, osoite Sääksmäentie 2

 

Näytä kaikki tiedotteet »