Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Anttilankujan asemakaava

07.02.2018 kello 06:00

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIREILLETULO, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ LUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO: ANTTILANKUJA

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.1.2018 päättänyt seuraavan asemakaavamuutoksen vireilletulosta, sekä sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville:

Anttilankuja: Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa jo kaavoitettu asuinkortteli erillispientalotonteiksi, muodostaa Anttilankuja ja laajentaa lähivirkistysaluetta.

Kaavamateriaali on nähtävillä 7.-23.2.2018 kaupungin internetsivuilla sekä kaupungintalolla kaupunkisuunnittelun aulassa.
Mahdolliset mielipiteet ja kommentit tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Valkeakosken kaupunki / kaavoitus, PL 20, 37601 Valkeakoski tai sähköpostilla kaavoitus@valkeakoski.fi.
Lisätietoja kaavoitustoimesta, p. 040 335 6043.

Valkeakoskella 7.2.2018

KAUPUNGINHALLITUS 

Näytä kaikki tiedotteet »