Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Asemakaavamuutoksen vireilletulo ja osallistumis-ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutosehdotuksen nähtävilläolo

15.11.2017 kello 06:00

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.11.2017 päättänyt seuraavan asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis-ja arviointisuunnitelman ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta:

Herneekuja-Palkotie:  Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kumota alueella voimassaolevat rakennustapaohjeet ja lisätä kaavakarttaan yleismääräys, jolla muutetaan rakentamisen ohjaus tapahtumaan työpajamenettelyllä rakennusvalvonnan kanssa.

Kaavamateriaali on nähtävillä 15.11.-15.12.2017 kaupungin internetsivuilla sekä kaupungintalolla osoitteessa Sääksmäentie 2.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Valkeakosken kaupunki/kaavoitus, PL 20, 37601 Valkeakoski tai sähköpostilla kaavoitus@valkeakoski.fi.

Lisätietoja kaavoitustoimesta, p. 040 355 6046.

Valkeakoskella 15.11.2017

KAUPUNGINHALLITUS

 

Näytä kaikki tiedotteet »