Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Osayleiskaavamuutoksen vireilletulo: Mahlianmaan osayleiskaava

30.08.2017 kello 06:00

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2017 päättänyt käynnistää Mahlianmaan osayleiskaavan muutoksen.

On tullut tarpeelliseksi päivittää yleiskaavaa ja sen selvityksiä nykyisen maankäyttö-ja rakennuslain sekä jätteiden käsitelyä säätelevien lakien mukaiseksi. Samalla voidaan päivittää 20 vuotta vanha yleiskaava palvelemaan kaupungin nykytilanteen mukaista strategista suuntaa.

Kuulutetaan osayleiskaavan muutos vireille 30.8.2017 alkaen sekä rakennus- ja toimenpidekielto kaava-alueelle viideksi vuodeksi tai kunnes yleiskaava valmistuu.

Lisätietoja kaavoitustoimesta, puh. 040 335 6043.

 

Näytä kaikki tiedotteet »