Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Asemakaavamuutoksen vireilletulo ja osallistumis-ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutosehdotuksen nähtävilläolo

30.08.2017 kello 06:00

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2017 päättänyt seuraavan asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta:

Vanhankyläntien pikkutontit: Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa erillispientalotontteja pienemmiksi asuinpientalotonteiksi, vastaamaan kysyntää kaupungin pohjoispuolella.

Kaavamateriaali on nähtävillä 30.8.-29.9.2017 kaupungin internetsivuilla sekä kaupungintalolla osoitteessa Sääksmäentie 2.
Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Valkeakosken kaupunki / kaavoitus, PL 20, 37601 Valkeakoski tai sähköpostilla kaavoitus@valkeakoski.fi.

Lisätietoja kaavoitustoimesta, p. 040 335 6046. 

 

Näytä kaikki tiedotteet »